In-gespreksavond raad 21 mei 2024

Dinsdag 21 mei wordt er een In-gespreksavond georganiseerd voor de gemeenteraad van de gemeente Boxtel en andere belangstellenden. Deze avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang is om 19.30 uur.

Onderwerpen die worden besproken

De raad bereidt zich onder andere voor op onderwerpen die op 28 mei voorliggen in de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering. De onderwerpen die op 21 mei besproken worden zijn:

 • Wijziging financiële verordening in verband met verleggen autorisatie naar programmaniveau
 • Renovatie kunstgrasvelden ODC Boxtel
 • Renovatie kunstgrasvelden MEP Boxtel
 • Wijziging GR GGD Hart voor Brabant en wijziging GR RAV Brabant Midden-West-Noord en RAV conceptbegroting 2025
 • Verantwoording besteding fractievergoeding 2023 

Werkwijze

Men wordt nader geïnformeerd over de voorstellen en krijgt de mogelijkheid om (technische en politieke) vragen te stellen. Daarnaast kunnen raadsleden met elkaar en met andere betrokken partijen (inwoners, ambtenaren, ondernemers, belangenverenigingen enz.) in gesprek gaan.

Deze ‘in-gespreksavond’ bestaat uit 3 onderdelen:

 • Informatieve presentatie(s)
  Korte presentatie(s) ter verduidelijking van één of meerdere onderwerpen.  
 • Informatiemarkt
  Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen.
 • Gesprekstafel
  De raadsleden gaan met elkaar, de wethouder en eventuele insprekers in gesprek over de geagendeerde onderwerpen.  

Bijeenkomst bijwonen

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 

Spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan. Per onderwerp kunnen maximaal 4 insprekers plaatsnemen aan de ‘gesprekstafel’. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 20 mei voor 19.30 uur. Stuur een e-mail naar griffie@boxtel.nl. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je in wil spreken.  

Meer informatie

Bekijk de volledige agenda en meer informatie over de raad onder het kopje ‘agenda en vergaderstukken’

Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wist je dat we iedere week een digitale nieuwsbrief versturen met daarin een nieuwsoverzicht? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws in de gemeente in jouw mailbox.