In-gespreksavond raad 28 november

Op dinsdagavond 28 november aanstaande wordt er een In-gespreksavond georganiseerd voor de gemeenteraad van de gemeente Boxtel en belangstellenden. Deze avond vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Je kunt binnenlopen vanaf 19.30 uur. 

Onderwerpen

De raad bereidt zich onder andere voor op onderwerpen die op 12 december aanstaande voorliggen in de oordeel- en besluitvormende raadsvergadering. De onderwerpen die op 28 november besproken worden zijn: 

 • Doelgroepenverordening 2023 Boxtel 
 • Beleidsnotitie Huishoudelijk Afval en Grondstoffen 2023-2030 
 • Onderzoek rekenkamer Boxtel rolinvulling door raad en college 
 • Bestemmingsplan Sint-Lambertusweg ong., Boxtel 
 • Bestemmingsplan Woonlocatie Hamsestraat-Roderweg en bestemmingsplan Woonwerklocatie Hamsestraat  
 • Bestemmingsplan Roderweg 38-40, Liempde 
 • Bestemmingsplan Schijndelsedijk, Boxtel 
 • Aanpassing gemeentelijke regelgeving in verband met de Omgevingswet 
 • Wijziging Horecaverordening en Algemene plaatselijke verordening 
 • Wijzigingen verordening Sociaal Domein 
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij 
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord 
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2024 
 • Instellen auditcommissie en wijzigen controle verordening gemeente Boxtel 

Werkwijze

Tijdens de avond wordt je verder geïnformeerd over de voorstellen en krijg je de mogelijkheid om (technische en politieke) vragen te stellen. Daarnaast kunnen raadsleden met elkaar en met andere betrokken partijen (inwoners, ambtenaren, ondernemers, belangenverenigingen enz.) in gesprek gaan.

Deze ‘in-gesprekavond’ bestaat uit 3 onderdelen: 

 1. Informatieve presentatie(s) 
  Korte presentatie ter verduidelijking op een onderwerp:
  - doelgroepenverordening 2023 Boxtel
  - beleidsnotitie Huishoudelijk Afval en Grondstoffen 2023-2030
 2. Informatiemarkt
  Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen. 
 3. Gesprekstafel
  De raadsleden gaan met elkaar, de wethouder en eventuele insprekers in gesprek over de geagendeerde onderwerpen.  

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Aanmelden spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar griffie@boxtel.nl. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je wilt inspreken. 

Per onderwerp kunnen maximaal 4 insprekers plaatsnemen aan de ‘gesprekstafel’. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 27 november voor 19.30 uur. 

Meer informatie

Bekijk de uitgebreidere agenda. Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl.