In-gespreksavond raad op 18 en 19 juni

Op dinsdag 18 en woensdag 19 juni worden er In-gespreksavonden georganiseerd voor de gemeenteraad van de gemeente Boxtel en andere belangstellenden. Deze avonden vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. 

In-gespreksavond 18 juni

In-gespreksavond 19 juni

Werkwijze

Men wordt nader geïnformeerd over de voorstellen en krijgt de mogelijkheid om (technische en politieke) vragen te stellen. Daarnaast kunnen raadsleden met elkaar en met andere betrokken partijen (inwoners, ambtenaren, ondernemers, belangenverenigingen enz.) in gesprek gaan. 

Deze ‘in-gespreksavond’ bestaat uit 3 onderdelen: 

 • Informatieve presentatie(s):
  • Korte presentatie ter verduidelijking op een onderwerp:
   • Volkshuisvestingsfonds Boxtel 
 • Informatiemarkt 
  • Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over een aantal onderwerpen. 
 • Gesprekstafel 
  • De raadsleden gaan met elkaar, de wethouder en eventuele insprekers in gesprek over de geagendeerde onderwerpen.  

Bijwonen bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Spreekrecht

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan. Per onderwerp kunnen maximaal 4 insprekers plaatsnemen aan de ‘gesprekstafel’. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 17 juni voor 19.30 uur. Stuur een e-mail naar griffie@boxtel.nl. Vermeld hierbij jouw naam en het onderwerp waarover je wilt inspreken. 

Meer informatie

Bekijk de agenda van 18 juni of bekijk de agenda van 19 juni. Heb je nog vragen? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wist je dat we iedere week een digitale nieuwsbrief versturen met daarin een nieuwsoverzicht? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws in de gemeente in jouw mailbox.