In juni start de gemeenteraad weer met fysiek vergaderen

Tot aan de zomervakantie zijn er verschillende bijeenkomsten ingepland. Uiteraard worden de maatregelen van het RIVM ook tijdens deze vergaderingen gehanteerd.

Digitaal de vergadering bijwonen

De gemeenteraad in Boxtel kent beeldvormende bijeenkomsten én oordeel- en besluitvormende vergaderingen. Voor een aantal beeldvormende bijeenkomsten worden alleen raadsleden uitgenodigd. Bij de overige bijeenkomsten zou je, voor de uitbraak van het Coronavirus, welkom zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de oordeel- en besluitvormende raadsvergaderingen. Dit is nu helaas niet mogelijk. Dit is een maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Daarom worden een aantal beeldvormende bijeenkomsten en de oordeel- en besluitvormende raadsvergaderingen live uitgezonden. Op de dag van de vergadering vind je de link naar de uitzending op onze website. 

Je kunt inspreken tijden oordeel- en besluitvormende raadsvergaderingen

Als je wilt inspreken, kun je jezelf uiterlijk 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier (ism@boxtel.nl). Je wordt dan opgevangen op het gemeentehuis door een van de bodes. Je wordt op het moment van inspreken uitgenodigd in de raadzaal om het woord te voeren en hierna de raadzaal ook weer verlaten. Ook tijdens de beeldvormende bijeenkomsten, die openbaar zijn, kun je meepraten. Op de uitnodiging van de betreffende beeldvormende bijeenkomst wordt vermeld hoe je dit kunt doen. Houdt ook hiervoor de website en de nieuwsbladen in de gaten.