Kijk live mee met de twee informatie-/uitwis­selings­bijeen­komsten op dinsdagavond 23 juni

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Het onderwerp Ontwerp-gebiedsvisie Hamsestraat-Roderweg wordt om 19.30 uur besproken. Het onderwerp Visie zon- en windenergie wordt om 21.00 uur besproken. Kijk vanavond live mee via: https://kijkopdestream.nl/boxtel/

Volg de bijeenkomst live via de online livestream

Deze beeldvormende avond wordt in eerste instantie georganiseerd voor raadsleden om zich voor te bereiden op de latere besluitvorming over deze onderwerpen. Bij deze beeldvormende bijeenkomsten mogen derden helaas niet fysiek aanwezig zijn. Dit is een maatregel tegen de verspreiding van het Coronavirus. Je kunt deze bijeenkomst wel digitaal/live volgen. 

Wil je een vraag stellen over wat er besproken wordt? Dat kan. Je kunt jouw vraag via een WhatsApp- of sms-bericht sturen naar 06 - 37003116. Dit is het mobiele telefoonnummer van Inge Smits, raadsgriffier. Je kunt ook jouw vraag via de email stellen: griffie@boxtel.nl.

Jouw vraag wordt door de voorzitter ingebracht en, als het mogelijk is en de tijd het toelaat krijg je een antwoord. 

Ontwerp-gebiedsvisie Hamsestraat-Roderweg

In Liempde zijn plannen in voorbereiding voor de nieuwe woonwijk Hamsestraat-Roderweg en voor de aangrenzende woon-/woonwerklocatie Hamsestraat. Deze ontwikkelingen zijn gelegen in het gebied dat volgens de Interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant is aangeduid als ‘Verstedelijking Afweegbaar’ (voorheen ‘Integratie stad-land’). Voor het gehele gebied is daarom in overleg met de provincie en andere betrokken partijen een gebiedsvisie opgesteld. Die visie onderbouwt de ontwikkelingsrichting en de kwalitatieve ontwikkeling van de woningbouw en het landschap. Met deze bijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die zijn doorlopen, de ontwerp-gebiedsvisie en het vervolgproces. De definitieve gebiedsvisie wordt in juli of september 2020 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Dat vormt vervolgens de onderlegger voor de bestemmingsplannen voor de woonlocatie Hamsestraat-Roderweg en voor de woon-/woonwerklocatie Hamsestraat.

Wat wordt er niet besproken?

In deze fase is er dus nog geen informatie beschikbaar over de exacte verkaveling van het gebied, het type woningen, de concrete bouwplannen of de prijzen van de woningen. Deze informatie komt pas in de loop van dit jaar of begin volgend jaar beschikbaar.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadzaal.

Visie zon- en windenergie

Op 4 februari 2020 heeft de raad een toelichting gekregen op de concept Visie zonneparken. Op verzoek is deze visie uitgebreid naar een integrale Visie zon- en windenergie. Tijdens deze bijeenkomst wordt je bijgepraat over deze concept visie. Na een korte terugblik op de zoekgebieden voor zonneparken, volgt een toelichting op de potentie voor windparken. Het technische gedeelte wordt toegelicht door Generation Energy, die de kaarten heeft opgesteld. Daarna volgt een toelichting op de inwonersparticipatie bij initiatieven voor zonne- en windparken.

Deze bijeenkomst begint om 21.00 uur in de raadzaal.