Kroegen kunnen binnenkort weer langer open in weekend

Kroegen in het centrum van Boxtel kunnen in principe binnenkort in het weekend weer tot 03.00 uur open zijn. Uitbaters kunnen een verzoek indienen, zodat ze gebruik kunnen maken van een verlengd sluitingsuur. Voorwaarde voor een positief besluit is in ieder geval dat de uitbater het horecaconvenant heeft ondertekend. Dit heeft waarnemend burgemeester Fons Naterop bekend gemaakt bij de presentatie van het nieuwe horecaconvenant. 

Nu er een nieuw convenant ligt tussen horeca, politie en gemeente, is een openstelling tot 03.00 uur mogelijk. Wanneer er een verzoek van een horecabedrijf binnenkomt bij de gemeente, wordt daarover binnen 8 weken een besluit genomen. Bij een positief besluit is het verlengde sluitingsuur in het weekend voor de betreffende horecaonderneming per direct van kracht
 

Veilig en verantwoord

Burgemeester Naterop: “De nieuwe afspraken zijn gemaakt vanuit een gezamenlijk belang. Uitgaan in Boxtel moet verantwoord én veilig kunnen. Dat wil de gemeente, dat wil de politie en dat willen de horecaondernemers. Maar dat willen ook de ouders van jongeren die in Boxtel uitgaan. Met dit convenant is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt en vooral hoe we samen werken aan veilig uitgaan. Ik vind het van grote waarde dat ook de horeca daarin stevig gaat optreden.”  

In het nieuwe convenant is niet alleen omschreven wat de bijdrage is van individuele partners aan een goed en veilig uitgaansleven op en rond de Markt. Ook staat erin hoe ze daarin samenwerken en welke sancties mogelijk zijn. Horeca-ondernemers kunnen bijvoorbeeld mensen de toegang ontzeggen wanneer ze bij binnenkomst al onder invloed zijn of overlast veroorzaken. Bij zwaardere vergrijpen zoals aanwezigheid van drugs of wapens, leggen de horeca-ondernemers een collectieve horeca ontzegging op. 

Daarmee voorkomen ze dat de overlast zich verspreidt naar andere kroegen. In geval van verstoring van de openbare orde heeft de burgemeester de mogelijkheid om een gebiedsverbod op te leggen. Bij de politie wordt aangifte gedaan. Ook het cameratoezicht is opgenomen in de nieuwe afspraken. 

Duidelijke spelregels

De burgemeester hecht veel waarde aan de nieuwe overeenkomst tussen horeca, politie en de gemeente, 
omdat het convenant uit 2009 gedateerd was. “Het gaat erom dat we nu heldere en duidelijke spelregels hebben voor een gemeente van 32.000 inwoners, die passen bij de huidige tijd. Boxtel heeft prachtige horeca-gelegenheden en een mooie nieuwe Markt. Laten we daar met zijn allen op een goede manier gebruik van maken. Ik wens iedereen dan ook heel veel plezier tijdens het uitgaan in Boxtel.”