Lintjesregen 2021

Vanmorgen feliciteerde burgemeester Van Meygaarden, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de inwoners die koninklijk onderscheiden zijn. De burgemeester bezocht alle gedecoreerden persoonlijk op gepaste wijze aan de deur. 

Gedecoreerden

Vanwege corona werden de lintjes door familieleden opgespeld. Graag willen wij mevrouw M.F.C. (Maria) Olislagers-van de Schoot, de heer H.A.G. (Henk) Groenendaal en de heer J.W. (Hans) van Schijndel feliciteren en bedanken voor hun enorme inzet in onze gemeente Boxtel.

De heer Groenendaal uit Esch

Op 26 april 2021 is de heer Groenendaal uit Esch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen zijn door burgemeester Ronald van Meygaarden uitgereikt ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.
Vanaf 1985 tot heden heeft de heer Groenendaal zich ingezet voor de Essche gemeenschap.
Bij de Essche Boys was de heer Groenendaal geruime tijd verzorger en masseur tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen. Daarnaast was hij ook jeugdleider, trainer en scheidsrechter. Ook zijn inzet bij de grote verbouwingen van de accommodatie in 1995 en 2004 was van grote betekenis. Al sinds 1990 is hij vrijwilliger voor het veldonderhoud, het schoonhouden van de paden en andere onderhoudswerkzaamheden op het terrein van de Essche Boys.
Naast zijn activiteiten voor de voetbalvereniging heeft de heer Groenendaal meegewerkt aan de opbouw en onderhoud van het paviljoen van de tennisvereniging D`Oggelen. Ook hier verricht hij nu nog steeds hand- en spandiensten.
Zijn sportieve kwaliteiten houden hiermee niet op. De heer Groenendaal zet zich nog wekelijks in als instructeur bij de fit club ouderengym.
Naast een enorme staat van dienst op sportief gebied is de heer van Groenendaal ook al langere tijd betrokken bij de Carnavalsvereniging. Als begeleider van de jeugdraad van de Oggelvorsenpoel was hij betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de jeugdprins en alle andere carnavalsactiviteiten voor de jeugd.
Last but not least; ook bij de EHBO is de heer Groenendaal nauw betrokken. Bij vele evenementen die in Esch georganiseerd worden is hij beschikbaar als vrijwilliger. Ook heeft hij aan vele jeugdigen EHBO-les gegeven.

De heer Van Schijndel uit Esch

Op 26 april 2021 is de heer Van Schijndel uit Esch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen zijn uitgereikt door burgemeester Ronald van Meygaarden ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.
Vanaf 1973 tot nu is de heer Van Schijndel iemand die zich voor van de samenleving heeft ingespannen en anderen stimuleert dit ook te doen.
Sinds zijn lidmaatschap in 1973 en voorzitterschap sinds 2017 van het Bacchuskorps is de heer Van Schijndel een zichtbaar en actief clublid. Hij weet leden van de club te motiveren, te activeren en te stimuleren. Hiermee heeft hij eraan bijgedragen dat het Bacchuskorps een grote actieve en betekenisvolle vereniging is binnen de Essche gemeenschap.
Daarnaast is hij medeorganisator van de jaarlijkse hergebruikersmarkt en de tonpraotavond in gemeenschapshuis De Es. Hij is altijd bereid hand- en spandienst te verrichten bij de evenementen die in Esch georganiseerd worden. Hij is erg enthousiast en het lukt hem altijd om andere vrijwilligers te benaderen en in te zetten voor de stichting.
De heer Van Schijndel heeft een groot aandeel gehad bij de bouw van het gildelokaal voor de Sint Willibrordusgilde in 1994 en het vervaardigen van de schietinstallatie in 1992. Sindsdien zorgt hij ook voor het onderhoud van deze installatie.
Ook vervult de heer Van Schijndel al 15 jaar een rol in het bestuur van gemeenschapshuis De Es. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud en de instandhouding van het gemeenschapshuis. Kleine klussen doet hij zelf. Bij grote klussen voert hij de regie en zorgt hij voor de nodige, vrijwillige menskracht. Sinds zijn pensionering zet hij zich nog extra in als beheerder en het openen en sluiten van het gemeenschapshuis.

Mevrouw Olislagers-van de Schoot uit Esch

Op 26 april 2021 is mevrouw Olislagers-van de Schoot uit Esch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen zijn uitgereikt door burgemeester Ronald van Meygaarden ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.
Vanaf 1979 zet mevrouw Olislagers-van de Schoot zich in op verschillende sociale gebieden voor de Essche gemeenschap. Het zwaartepunt van deze activiteiten lagen op het gebied van het kerkelijk leven.
Mevrouw Olislagers was geruime tijd vrijwilliger bij de Sint Willibrordusschool. Ze stond altijd klaar als groepsouder en verrichte vele hand- en spandiensten.
Op het gebied van de politiek heeft mevrouw Olislagers vele jaren de raadsvergaderingen voorbereid en adviezen uitgebracht aan de CDA raadsleden van de gemeente Haaren.
Ook bij de KVO was ze actief in het bestuur.
Mevrouw Olislagers is sinds 1986 collectant bij de parochie Heilig Hart te Esch en lid van de ziekenbezoekgroep. Ze bezoekt zieke en eenzame mensen.
Bij de Stichting Esch voor Elkaar, project huiskamer organiseert zij wekelijks de seniorenochtend. Ze haalt en brengt de bezoekers en ondersteunt en begeleidt hen bij de uitstapjes.
Ook is zij lid van de werkgroep Platform Esch Perspectief, waarvoor zij een grote bijdrage leverde aan een plan voor de zorg en het welzijn in Esch.
Als lid van de werkgroep mantelzorgdag Contour De Twern in Esch organiseert zij mede de jaarlijkse mantelzorgdag en staat ze klaar voor de mantelzorgers om ze met raad en daad bij te staan.
Als geen ander weet mevrouw Olislagers hoe het voelt om de hand te reiken en er te zijn voor anderen. Want niet alleen in de gemeenschap staat ze bekend om haar groot empathisch vermogen, ook thuis als mantelzorger voor haar, inmiddels overleden man Jo was zij er altijd.
Dit alles zorgt ervoor dat het kapittel mevrouw Olislagers decorabel is.