Maatregelen tegen de eikenprocessierups 

Vanaf deze week start de gemeente met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in Boxtel. Naast deze bestrijding van de rupsen  zetten we in 2022 ook in op meer variatie in ons bomenbestand en op het stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de rupsen.
 

Wat gaan we doen?

We bespuiten (ca. 3200) eiken preventief met een bestrijdingsmiddel. Dit middel werkt alleen bij rupsen en is niet gevaarlijk voor andere organismen. Omdat de overlast van de rupsen vorig jaar flink daalde, behandelen we in 2022 aanzienlijk minder eiken preventief dan in de jaren hiervoor. We voeren geen tweede bestrijdingsronde uit. 
Verder behandelen we geen eiken op plaatsen waar volgens de meest recente kaarten van de Vlinderstichting beschermde vlinders voorkomen.

Op deze pagina vind je meer informatie over eikenprocessierupsen. Ook staan hier de straten opgesomd waar we in (een deel van) de eiken de rupsen preventief bestrijden in onze gemeente.

Wat doen we nog meer?

In 2019 zijn door bemiddeling van onze wijkmakelaars in veel eiken nestkasten voor mezen opgehangen. We hopen dat deze kasten ook nu weer in gebruik zijn. Mezen voeren hun jongen in het voorjaar met eikenprocessierupsen en helpen zo mee aan vermindering van de plaagdruk.

Bij het vervangen van bomen of bij nieuwe ontwikkelingen planten we steeds vaker verschillende boomsoorten door elkaar. We kiezen minder vaak voor aanplant van (alleen maar) eiken. Hierdoor vermindert het voedselaanbod voor de rupsen en onderbreken we hun routes.

Op verschillende plaatsen hebben we bloemenmengsels ingezaaid. Het gras maaien we op veel plaatsen minder vaak. Deze veranderingen zorgen voor meer bloemen in het openbaar groen. Meer bloemen betekent meer insecten, vogels en vleermuizen en dus meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen en hun vlinders.