Meer biodiversiteit op erven in de gemeente Boxtel met Erven Plus

Voor eigenaren van erven in het buitengebied van de gemeente Boxtel zijn er subsidiemogelijkheden voor de verbetering van de biodiversiteit. Dit kan met het project ErvenPlus 3.0 van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van diersoorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis.

Erven zijn belangrijk leefgebied 

Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten. Ze vinden er voedsel, beschutting en soortgenoten om zich voort te planten. Doordat boerenerven de afgelopen tientallen jaren steeds 'netter' zijn geworden en meer zijn verhard, zijn deze plekken soms minder geschikt voor dieren en vogels. Om de leefomgeving en nestelgelegenheid voor deze erfbewoners weer te verbeteren, wordt door Brabants Landschap het project Erven Plus uitgevoerd.
 

Aanmelden

Het doel van Erven Plus is om erven ‘biodiverser’ in te richten met streekeigen beplanting en soort beschermende maatregelen. Aanmelden kan via www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Meedoen als deelnemer is kosteloos. Brabant Landschap neemt contact met je op voor het inplannen van een ‘erfscan’. Zij bekijken dan welke maatregelen op het erf of tuin kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanleggen van gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan maken zij daarna een inrichtingsplan. Bij akkoord leveren zij het materiaal.