Negen Koninklijke Onders­cheidingen voor Liempdse brandweer­lieden

Tijdens de  bijzondere bijeenkomst van Brandweer Brabant Noord, post Liempde op 1 februari 2020 reikte burgemeester Van Meygaarden, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Koninklijke onderscheidingen (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan negen Liempdse brandweerlieden. Frans van Esch, Hendrie Koppen, Ad van de Laar, Mark Oerlemans, Tiny van de Sande, Jos Sanders, Edward Traa, Ad Traa en Carlus van der Vleuten kregen de versierselen opgespeld door de burgemeester omdat zij zich al meer dan twintig jaar inzetten voor de Liempdse gemeenschap.

De heer F.A. (Frans) van Esch is sinds 1 januari 1979 lid van de vrijwillige Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Binnen de brandweer is hij manschap.

De heer H.A.T. (Hendrie) Koppen is sinds 1 juli 1986 actief bij Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Hij vervult de functies bevelvoerder, oefenleider en chauffeur/voertuigbediener.

De heer A.L.J. (Ad) van de Laar trad op 1 juli 1990 aan als brandweerman bij de post Liempde van Brandweer Brabant Noord. Hij heeft zich vanuit de functie manschap opgewerkt tot bevelvoerder en oefenleider.

De heer M.A.M. (Mark) Oerlemans is 20 jaar actief bij Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Hij bekleedt de functie van chauffeur/voertuigbediener en manschap.

De heer M.F.M. (Tiny) van de Sande is sinds 1 september 1990 lid van Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Hij vervult de functie chauffeur/voertuigbediener en manschap.

De heer A.J.M. (Jos) Sanders is sinds 1 september 1992 lid van de vrijwillige Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Binnen de brandweer vervult hij de functie chauffeur/voertuigbediener en manschap.

De heer A.E.J. (Edward) Traa trad 34 jaar geleden toe tot het korps Liempde van de Brandweer Brabant Noord. Hij is hier bevelvoerder en oefenleider.

De heer E.J.A. (Ad) Traa is sinds 1 september 1990 lid van de Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Hij is bevelvoerder, oefenleider en chauffeur/voertuigbediener.

De heer C.M.T. (Carlus) van der Vleuten is op 1 september 1990 toegetreden tot het korps Liempde van Brandweer Brabant Noord. Hij vervult de functie van chauffeur/voertuigbediener en manschap.