Nieuw speelruimtebeleid in Boxtel

Met een nieuw speelruimtebeleid zet de gemeente in op betere toegankelijkheid van speelruimtes en een breder aanbod van speelvoorzieningen. Wethouder Eric van den Broek: “We geven in het nieuwe beleid aandacht aan ontmoeten, vergroening, spelen zonder toestellen en de wensen van tieners.” Eerder dit jaar zijn met de campagne ‘Boxtel buitenspelen’ wensen en ideeën van inwoners opgehaald. Alle reacties zijn bekeken en een aantal daarvan hebben we meegenomen in het nieuwe speelruimtebeleid.

Spelen en ontmoeten

Wethouder Van den Broek geeft het belang van speelplaatsen aan: “Het biedt kinderen natuurlijk ruimte om te spelen en bewegen, maar het is vaak ook een plek waar bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten.” Een speelplaats moet daarom toegankelijk zijn voor alle inwoners, ook als zij een fysieke beperking hebben. “Het kan dan gaan om toestellen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking, met de mandschommel als bekendste voorbeeld. Maar ook de begaanbaarheid van de ondergrond en de toegang van een speelplaats zijn belangrijk,” aldus de wethouder. Aandacht voor groen in en rond een speelplaats is een ander belangrijk aandachtspunt in het speelruimtebeleid.

In gesprek met de buurt over de inrichting

Ook houden we bij de vervanging van speeltoestellen meer rekening met wensen van oudere kinderen. Meestal worden speelruimtes ingericht voor jonge kinderen. Daarnaast komt ‘spelen zonder toestellen’ ook aan bod in het beleid. Wethouder Van den Broek: “Je kunt daarbij denken aan meer natuurlijke materialen zoals boomstammen, maar ook aan pleinspelen, lekker vies worden en speelroutes door de buurt. Wanneer speeltoestellen aan vervanging toe zijn, gaan we met de buurt in overleg over hun wensen. Want zij kennen als geen ander de behoefte aan speelvoorzieningen in wijk.”


Op 22 september staat het speelruimtebeleid op de agenda van de gemeenteraad.