Nieuws van de wijkmakelaars juli 2020

Met dit bericht willen we je informeren over bewonersinitiatieven in Boxtel. Als je ergens meer informatie over wil kun je contact opnemen met de wijkmakelaar.

Het nieuwe parkje aan de Van der Voortweg is geopend

Op 8 juli is het heringerichte park aan de Van der Voortweg officieel geopend. Tijdens verschillende ontwerpsessies hebben wijkplatform, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden de voorgestelde ideeën uitgewerkt. Het resultaat is een mooie vlindervriendelijke ontmoetingstuin met onder andere nieuwe planten, een vlindertuin, nieuwe paden en calisthenics toestellen. Het gerestaureerde kunstwerk ‘De Geliefden’ heeft er een nieuwe plek gekregen. De realisatie van het park is mogelijk gemaakt met subsidies van het VSB fonds en het Buurtfonds Buurtnatuur en buurtwater.

Opening Park van der Voortweg. Wethouder Van den Broek reikt cheque uit. 

Groenbeheer Kennedystraat door inwoners zelf

De Kennedystraat in Liempde heeft dit voorjaar nieuwe bomen en planten gekregen. De bewoners gaven aan dat zij het beheer en onderhoud van de nieuwe groenvoorziening van de gemeente willen overnemen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Kennedystraat

Kloostertuin Liempde

Op 10 juli is in de Kloosterhof op initiatief van Stichting BOL de eerste bijeenkomst gehouden om ideeën te verzamelen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de kloostertuin.  

De kloostertuin ligt een beetje verborgen tussen de Dorpsstraat en Keefheuvel achter wat hiervoor het klooster Sint Albertus was. Het gebied is openbaar bereikbaar, maar nodigt niet uit om er een wandeling te maken.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met een van de wijkmakelaars. 

Wijkmakelaar Mieke van de Donk
Wijken Centrum-Breukelen, Ladonk, Selissenwal en Munsel-Selissen, In Goede Aarde
E-mail: m.vd.donk@mijngemeentedichtbij.nl
Telefoon: (0411) 65 58 08 of 06 82 87 20 17

Wijkmakelaar Hans Mols
Wijken Lennisheuvel, Liempde en Boxtel-Oost
E-mail: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Telefoon: (0411) 65 52 56 of 06 37 70 82 43

Lees meer over meewerkend boxtel
Bekijk de kaart met bewonersinitiatieven