Nieuws van de wijkmakelaars van Boxtel

Met dit bericht willen we je informeren over bewonersinitiatieven in Boxtel. Als je ergens meer informatie over wilt neem dan contact op met de wijkmakelaar.

Natuurspeelplek Park Oosterhof

Eind 2019 is in samenwerking met de initiatiefnemers, gemeente Boxtel en Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost de natuurspeelplek in Park Oosterhof aangelegd. Het initiatief sluit prima aan op de wijkvisie en het daaruit voortgekomen wijkontwikkelingsplan Boxtel-Oost. Dit plan voorziet onder andere in het verbeteren van de uitstraling en het gebruik van de openbare ruimte, waaronder het park. De realisatie van deze speelplek is mede mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Rabobank Hart van de Meierij.

Herinrichting pleintje Meidoorngaard

Eind januari hebben bewoners van de Meidoorngaard hun pleintje opnieuw ingericht. Eerder had men al de bestaande verharding en beplanting verwijderd. Zo zijn er nieuwe bomen en planten gezet en om het ook voor kinderen aantrekkelijker te maken zijn enkele speelvoorzieningen geplaatst. De bewoners gaan zelf de beplanting onderhouden. Gelijktijdig met de herinrichting zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Met dank aan de collega’s van team Wijkbeheer voor de hulp bij het aanplanten.

 

Meer informatie of een idee

Neem dan contact op met de wijkmakelaar.

Wijkmakelaar Hans Mols (tijdelijk)

Wijken Centrum-Breukelen, Ladonk, Selissenwal en Munsel-Selissen, In Goede Aarde
E-mail: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Telefoon: (0411) 65 52 56 of 06 37 70 82 43

Wijkmakelaar Hans Mols

Wijken Lennisheuvel, Liempde en Boxtel-Oost
E-mail: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Telefoon: (0411) 65 52 56 of 06 37 70 82 43

Lees meer over meewerkend boxtel
Bekijk de kaart met bewonersinitiatieven