Omleidingsroutes vanwege herinrichting Leunisdijk: doorgaand verkeer gestremd

Op maandag 29 maart start de herinrichting van de Leunisdijk in Esch. Tijdens de herinrichting is de Leunisdijk afgesloten voor al het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er komt een grote verkeersomleiding om al het doorgaande verkeer om Esch heen te leiden. Deze route is voor vrachtverkeer én personenauto’s zonder bestemming in Esch. De grootschalige omleiding gaat via Haaren en Boxtel en wordt al nabij de N65 en de A2 aangegeven. Deze omleidingsroute blijft in werking tot het werk aan de Leunisdijk eind september klaar is.

Wat gaan we precies doen?

In opdracht van de gemeente Boxtel gaat aannemer van der Zanden de Leunisdijk vanaf de kruising met de Dorpsstraat tot ongeveer 100 meter voorbij de kruising Broxven/De Wertjes voorzien van een nieuwe inrichting. De verharding wordt van gevel tot gevel (of van tuin tot tuin) in zijn geheel vervangen. Bomen zijn al verwijderd en in het najaar worden nieuwe bomen geplant. Dit vanwege het plantseizoen. Er wordt een nieuw infiltratie/regenwaterriool gelegd. Voor het verzamelen en bergen van regenwater leggen we achter de Wertjes een vijver aan. Het bestaande vuilwaterriool wordt grotendeels vervangen, deels gerenoveerd.

Fasering

De start van de herinrichting is aan de Markt-zijde met de kruising Dorpstraat/Marktplein. In ongeveer 22 weken werkt de aannemer richting de kruising Leunisdijk/Broxven.

Fase 1a:           kruising Dorpstraat tot aan De Schoolakker                   29 maart t/m eind april
Fase 1b:           kruising De Schoolakker t/m kruising Kollenberg           medio april t/m eind mei
Fase 2:             van Kollenberg tot aan Romeinseberg                           eind april t/m medio juni
Fase 3a:           kruising Romeinseberg tot Leunisdijk 41B                     eind mei t/m begin juli

Fase 3b:           Leunisdijk 41B tot aan kruising Broxven                        medio juni t/m eind juli
Fase 4:             kruising Broxven – einde werk (Leunisdijk 47d)             begin juli t/m eind september

Weer en terreinomstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. Een tekening van de fasering is ook te vinden bij projecten onder het kopje ‘Herinrichting Leunisdijk’.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer blijft beperkt toegankelijk door aanbrengen van een tijdelijke wegverharding.

Drukte

Ondanks de geplaatste omleidingsroutes zullen automobilisten in de eerste dagen nog een route zoeken door Esch. We houden dat nauwlettend in de gaten, maar verwachten dat dit na enkele dagen zal afnemen.