Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

In de week van 2 september start er een onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De techniek die gebruikt wordt is de zogenaamde ‘schotsgatseismiek’. Met behulp van een kleine boorinstallatie achter op een tractor worden er om de 40 tot 100 meter gaten met een doorsnede van ongeveer acht centimeter tot een diepte tot maximaal 20 meter gemaakt. Er wordt op deze diepte een kleine lading springstof in de gaten geplaatst. De gaten worden afgedicht met zwelklei, dit vult het gat op en sluit het waterdicht af. Enkele dagen tot een paar weken nadat de gaten zijn geboord, worden er aan de oppervlakte langs het tracé iedere 5 meter geofoons geplaatst. De geofoons registreren later de echo’s van de opgewekte geluidsgolven. Een aantal dagen na het plaatsen van de geofoons worden de ladingen een voor een ontstoken. Dit levert geluidsgolven op en kan in de directe omgeving een doffe plof te horen geven. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt).

Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film.

Veilig en verantwoord

Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en je kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.