Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Vanaf begin juli vindt er op een aantal plekken in gemeente Boxtel onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit onderzoek is een zogenaamd seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de onderzoekslijn, ontvangen hierover een brief aan huis. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond. Dit om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De techniek die gebruikt wordt is de zogenaamde ‘schotsgatseismiek’. Met behulp van een kleine boorinstallatie achter op een tractor worden er om de 40 tot 100 meter gaten met een doorsnede van ongeveer acht centimeter tot een diepte tot maximaal 40 meter gemaakt. Met kleine ontploffingen in de diepte worden geluidsgolven opgewekt. Dit levert geluidsgolven op en kan in de directe omgeving een doffe plof te horen geven. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt).

Waarvoor aardwarmte

Aardwarmte kunnen we gebruiken voor veel zaken zoals de verwarming van huizen en energie binnen de industrie. Daarbij speelt het dan een rol binnen de omschakeling naar duurzame energie.

Meer informatie

De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland)
Kijk voor meer informatie op
www.scanaardwarmte.nl.