Ontwikkelingen tender voor huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp in de gemeente Boxtel. Hiervoor zijn diverse stappen gezet. Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitschrijven van een tender. Op 10 november vorig jaar heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Boxtel’ vastgesteld. In de vastgestelde notitie werd onder meer gesproken over huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. De doelstelling is om binnen drie jaar voor maximaal 800 arbeidsmigranten kwalitatieve huisvesting mogelijk te maken.

Tender

Zoals in het beleid is vastgesteld heeft de gemeente de laatste paar maanden de mogelijkheid om met een tenderprocedure te werken verder uitgewerkt. Bij deze vorm van aanbesteding kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven met een plan en offerte die past bij de gestelde voorwaarden. Op basis van prijs en kwaliteit kiest de gemeente wie de opdracht mag uitvoeren. Deze procedure komt uit de Verordening Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel 2021. Hierin staan de juridische randvoorwaarden waaraan aan moet worden voldaan. Daarnaast wordt er nu nog hard gewerkt aan een Uitvoeringsregeling Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel 2021. Hierin worden de regels omtrent de procedure en de kwalitatieve eisen bepaald.

“Dit is een grote stap richting de realisatie van goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten”, aldus wethouder Mariëlle van Alphen – Habraken, “Door het organiseren van een tender hebben we als gemeente de mogelijkheid om echt te toetsen op kwaliteit. Daarnaast wordt de markt hierdoor extra uitgedaagd om met kwalitatief hoogwaardige plannen te komen.”

Vervolgproces

Op 8 juni aanstaande staat de Verordening Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel 2021 op de raadsagenda. Na een akkoord in de gemeenteraad wordt vervolgens de Uitvoeringsregeling Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel 2021 door het college behandeld. Na akkoord op beide stukken kan de tender van start gaan. De verwachting is dat deze eind juni wordt opengesteld. Initiatiefnemers kunnen vanaf dat moment hun plannen indienen. Deze zullen aan de hand van de Verordening en de Regeling getoetst worden. De beoordeling neemt naar verwachting, ook rekening houdend met de vakantieperiode, circa drie maanden in beslag. De verlening van de vergunningen zal naar verwachting plaatsvinden in september/oktober waarna de mogelijkheid tot bezwaar en beroep openstaat.


Wilt u op de hoogte gehouden worden van het proces? Meld u dan aan voor de mailinglijst via arbeidsmigranten@mijngemeentedichtbij.nl.