Ook Boxtel sluit zich aan bij initiatief duurzame gronduitgifte

Gemeente Boxtel heeft haar handtekening gezet onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte. Zij volgt daarmee het voorbeeld van 24 andere organisaties en gemeenten, die ook hebben uitgesproken zich te willen inzetten voor een duurzamer gebruik van hun gronden. Hun gezamenlijke inspanningen moeten zorgen voor herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant.

25 organisaties doen mee

De 25 organisaties, die het idee van duurzame gronduitgifte hebben omarmd, zijn Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Noord-Brabant, Staatbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabant Water, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, a.s.r. real estate en de gemeenten Vught, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Eersel, Haaren, Tilburg, Heusden, Sint Anthonis, Veldhoven, Bergeijk, Landerd, Waalre, Boxtel en Cranendonck.

De betrokken organisaties maken zich hard voor een duurzamer grondbeheer

Zij willen zo oplossingen vinden voor soms ingewikkelde maatschappelijke opgaven als bijvoorbeeld het herstel van de biodiversiteit en de klimaatverandering. Dat doen de 25 deelnemers allemaal op hun eigen manier, op een wijze die past bij de grondportefeuille én bij de afspraken die zij eerder al met hun pachters hebben gemaakt. Voorbeelden zijn: stimuleren van de aanleg van bloemenrijke akkerranden, eisen stellen aan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen of rekening houden bij de selectie van pachters rekening met hoe duurzaam zij te werk gaan op hun eigen bedrijf. Vaak staan er ook aantrekkelijke beloningen voor de pachters tegenover, zoals kortingen op de pachtprijs of betere voorwaarden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/