Opening Taalhuis op donderdag 12 september

Wethouders Maruška Lestrade en Eric van den Broek openen op 12 september om 15.30 uur het Taalhuis voor laaggeletterde inwoners in de bibliotheek in Boxtel. Het Taalhuis heeft een herkenbare plek waar inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer terechtkunnen voor advies en ondersteuning. Ruim 3700 inwoners van de gemeente zijn laaggeletterd. Met het Taalhuis wil de gemeente zoveel mogelijk laaggeletterden ondersteunen. Het plan voor een Taalhuis is ontwikkeld samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught.

Een medicijnbijsluiter lezen. Je reiskosten declareren op je werk. Een WhatsApp-berichtje sturen. Online je belastingaangifte doen. Voorlezen aan de (klein)kinderen. Makkelijke, alledaagse bezigheden? Niet voor iedereen. Wethouder Lestrade: “Deze basisvaardigheden zijn een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. In het Taalhuis kunnen inwoners hun taal- reken- of digitale vaardigheden vergroten. Op een manier die bij past bij het individu.” Het Taalhuis in de bibliotheek is een ontmoetingsplek. Wekelijks staan er mensen klaar om inwoners op weg te helpen die willen oefenen. In het Taalhuis zijn ook lesboeken, makkelijke lees- en luisterboeken, computers met oefenprogramma’s en informatie over cursussen te vinden.

Doelstellingen

Voor laaggeletterden is het vaak moeilijker om werk te vinden. Bovendien komen ze eerder in financiële problemen. Uit schaamte vragen ze vaak niet om hulp. Wethouder Van den Broek: “Het Taalhuis wil het probleem van laaggeletterdheid concreet aanpakken en ervoor zorgen dat onderwerp bespreekbaar wordt. Daarom stimuleren we partners waarvan we weten dat zij in aanraking komen met de doelgroep om door te verwijzen naar het Taalhuis. Om het volgen van aan cursus zo laagdrempelig mogelijk te maken zorgen we ervoor dat deze dichtbij huis te volgen zijn en dat er een persoonlijke aanpak is voor elke deelnemer.” Partners en vrijwilligers die zijn verbonden aan het Taalhuis worden begeleid en getraind om laaggeletterdheid te kunnen herkennen en te verwijzen naar het Taalhuis.

Partners

Het Taalhuis is een proactieve samenwerking van organisaties die met enthousiasme de basisvaardigheden van volwassenen willen verbeteren. De belangrijkste expertise-partners in het Taalhuis zijn: Stichting Lezen & Schrijven, Babel Bibliotheek Boxtel, Koning Willem I College, Sagènn, WSD, ContourdeTwern en Gemeente Boxtel. Het Taalhuis werkt samen met andere lokale partijen die ook met laaggeletterden te maken hebben, zoals werkgevers, huisartsen, scholen en Vincentius. Ieder Taalhuis heeft een lokale medewerker. Een regionale coördinator onderhoudt contacten met alle drie de gemeenten en de regionale partners.

Of ben je op zoek naar