OZB voor schoolgebouwen

Tijdens de raadvergadering werden er vragen gesteld over OZB voor scholen. Dit lichten we graag toe. Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van een schoolgebouw. Daarom krijgen ze een aanslag voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB). In de Wet Primair Onderwijs is echter geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van het onderwijs. Ook voor de OZB kosten. De OZB-aanslag wordt door het schoolbestuur betaald en vervolgens vergoed de gemeente deze kosten. Het schoolbestuur moet wel een schriftelijk verzoek insturen voor deze vergoeding vanuit de gemeente. De hoogte van de OZB staat gelijk aan de vergoeding die de gemeente betaalt. Een stijging van de OZB betekent dus geen financieel nadeel voor het schoolbestuur. Dit geldt voor alle scholen waarbij het schoolbestuur juridisch eigenaar is en de gemeente het economisch claimrecht heeft.

Vragen?

Voor vragen over de OZB voor scholen kunt u contact opnemen met het team Belastingen via (0411) 65 59 00.