PERSBERICHT: Acht lintjes in Boxtel

8 x Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Ronald van Meygaarden acht inwoners van de gemeente Boxtel verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De acht inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester van Meygaarden heeft de lintjes persoonlijk uitgereikt in de raadzaal van het gemeentehuis.

Jack Hermans – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1978 tot heden is de heer Hermans een vakkundig hulpverlener bij de EHBO en op vele plaatsen inzetbaar. Hij zet zich vooral in bij sportactiviteiten en bij voetbalwedstrijden/toernooien voor de jeugd. Zijn favoriete activiteit is de zeskamp bij RKSV Boxtel. Ook is hij jaarlijks meermaals EHBO-er bij wandelsportvereniging de Keistampers en bij de avondvierdaagse. Van september 2008 – december 2016 is de heer Hermans buschauffeur geweest van de Buurtbus en van november 2009 – 2014 was hij hier ook penningmeester. Van 2009 tot 2019 was de heer Hermans voorzitter van HeartsafeBoxtel. De heer Hermans is de drijvende kracht geweest achter HeartSafe Boxtel. Onder zijn leiding is HeartSafe een gezonde stichting geworden en zijn er op veel plekken in Boxtel AED's opgehangen. De heer Hermans is ook vrijwilliger bij RKSV Boxtel. Hier heeft hij vele rollen vervuld zoals juniorenleider, voorzitter, jeugdbestuurder, grensrechter en begeleider. Dit doet hij nog steeds met veel passie voor de club.

Henk Keukens – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al meer dan 15 jaar is de heer Keukens lid van de cliëntenraden van Reinier van Arkel. Hij is actief bij het bezoeken van afdelingen, waar hij op een prettige manier met de aanwezige cliënten in contact treedt. Momenteel zit de heer Keukens in twee cliëntenraden: één van de eenheid Reinier en in de Centrale Cliëntenraad, die de eenheid overstijgende belangen behartigt. Vanaf 2006 is hij als vrijwilliger fuikofficial bij fietscrossvereniging D’n Urste. Dit betekent dat hij bij de finish en jury aanwezig is en de rijders opvangt als deze zijn gefinisht. Daarnaast is hij gastheer bij De Blauwe Engel van stichting gastvrij ’s-Hertogenbosch. Sinds 2016 is de heer Keukens begeleider duo-fiets voor bewoners van Neynsel Boswijk, waar hij twee á drie keer in de week fietst met de bewoners.

Hannie Spikmans-Pennings - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1970 is mevrouw Spikmans-Pennings vrijwilligster van de Heilig Hart Parochie en wekelijks beschikbaar voor allerlei activiteiten voor de Sint Petrus Basiliek. Ze zet zich in als gastvrouw van het pastoraal centrum, is betrokken bij de poetsploeg en verzorgt wekelijks de koffie tijdens de repetities van het kerkkoor. Vanaf 1988 tot aan de komst van het continurooster in 2017 is mevrouw Spikmans-Pennings overblijfmoeder geweest op de St. Petrusschool. Mevrouw Spikmans-Pennings zet zich al 35 jaar in bij de collectes van de Hartstichting en 15 jaar voor het MS fonds als wijkhoofd. Daarnaast beheerde zij van 1986 tot 1995 de ledenadministratie van de A.V. Marvel. Vanaf 1996 is mevrouw Spikmans-Pennings ook vrijwilligster bij de Heilig Bloedstichting Boxtel. Hier helpt zij met het klaarmaken, wassen, strijken, oppoetsen, herstellen en vermaken van de kleding voor de deelnemers van de Bloedprocessie.

Jan Nijssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Nijssen is van 2002 – 2011 secretaris en bestuurslid geweest van Fanfare Concordia. Hij verzorgde de nodige correspondentie naar leden en externe contacten, het maken van verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie. Daarna had hij de taak als bestuurslid om de jeugdleden te begeleiden, contact te onderhouden met hun ouders en de docenten omtrent de opleiding en bijkomende taken. Vanaf januari 2010 is hij actief als secretaris van het Comité bij de Boeremert. Hij is de eindverantwoordelijke voor de entreekassa's en zorgt dat alles van begin tot eind goed verloopt. Naast zijn rol als secretaris is de heer Nijssen sinds 2012 ook bestuurslid. Hij woont de vergaderingen bij en verzorgt de correspondentie vanuit het bestuur. Van 2012 – 2016 was hij secretaris en bestuurslid van St. De Serenade. Hier heeft hij een goede bijdrage geleverd aan de besluitvorming aangaande zaken over huurders, verhuurder, investeringen, beheer en toekomstplannen. Ook na zijn bestuursperiode kan er nog een beroep op de heer Nijssen gedaan worden.

Ulfride van Heusden-Klop - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1986 is mevrouw van Heusden-Klop overblijfmoeder en vrijwilliger voor basisschool kinderen. Daarnaast is zij sinds 1992 vrijwilliger in de ouderenzorg. Hier zorgt ze voor koffie/thee, maakt ze een praatje met de bewoners en helpt ze bij verschillende activiteiten. Sinds 1992 is mevrouw van Heusden-Klop ook nog ondersteuner bij welzijnsbegeleiders. Deze taken als vrijwilliger onderhoudt zij nog steeds op verschillende plaatsen en instellingen in Boxtel.

Thea Heesemans-Vugts - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Heesemans-Vugts beheert sinds 2003 het secretariaat van Friends of Europe Esch. Dit is een samenwerkingsverband van 28 plattelandsgemeenten in de Europese Unie. Van 2017 tot 2022 was mevrouw Heesemans-Vugts vrijwilliger van het stembureau in Haaren. In 2019 is zij begonnen bij Slachtofferhulp Nederland op de afdeling Juridische dienstverlening waar zij slachtoffers ondersteunt in het strafproces. 1 augustus 2020 startte mevrouw Heesemans-Vugts bij de afdeling algemene dienstverlening en biedt zij slachtoffers praktische en emotionele ondersteuning. Eventueel verwijst zij hen door naar professionele hulpinstanties. Sinds 8 maart 2022 is mevrouw Heesemans-Vugts naast haar werkzaamheden voor de afdeling Algemene Dienstverlening, gestart bij de afdeling Actieve benadering. Vanuit die hoedanigheid benadert zij actief allerlei slachtoffers welke via de politie bij slachtofferhulp binnen komen.

Jac de Graaf - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 2003 tot 2020 is de heer de Graaf actief geweest als secretaris van Buurtbusvereniging Liempde. Hij was ook zeer betrokken bij de oprichting van de buurtbusvereniging. Naast zijn bestuurstaken regelde de heer de Graaf de roosters voor de chauffeurs en organiseerde hij de jaarlijkse fietstochten en andere uitjes voor de chauffeurs. Vanaf 2008 is de heer de Graaf erg actief bij de KBO Liempde. Hij houdt de website up to date, maakt fotoreportages over bijna alle bijeenkomsten van de KBO, is lid van de ICT groep en verzorgt computercursussen voor senioren. Daarnaast begeleidt hij de wekelijkse fietstocht voor de leden. Ook is de heer de Graaf accordeonist bij de wekelijkse repetitie en tijdens de diverse optredens van het KBO koor “De Vrolijke Noot”. Van 2009 tot 2020 is de heer de Graaf actief geweest als ICT vrijwilliger. Hij heeft het netwerk tot stand gebracht, gaf ICT-cursussen en houdt de website en de volledige digitale voorziening op orde. Ook is de heer de Graaf elke vrijdagochtend aanwezig voor de individuele begeleiding tijdens de inloopochtend.

Marieke Dijkshoorn - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2005 is mevrouw Dijkshoorn mantelzorgondersteuner. Hier begeleidt zij een psychiatrische patiënt en zorgt zij voor de begeleiding van de echtgenoot in zijn taken als mantelzorger. Daarnaast is mevrouw Dijkshoorn plaatsvervangend mantelzorger om de echtgenoot van de patiënt te ontlasten. Enkele jaren was mevrouw Dijkshoorn bestuurslid bij het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch. Hier zorgde zij voor de nieuwsvoorziening naar de leden, de zorg voor de kantine en de planning van de repetities. Ze hielp mee bij het ontwikkelen van een nieuw stichtingsplan waardoor het orkest op een professionelere wijze ging functioneren. Na haar pensionering bij Contour de Twern voor het steunpunt Mantelzorg en voor de Vrijwillige Thuishulp is mevrouw Dijkshoorn van 2017 tot 2019 als vrijwilliger doorgegaan bij de lotgenotengroep voor nabestaanden. Hier had zij een verbindende rol tussen mantelzorgers die hun partner zijn verloren. Mevrouw Dijkshoorn staat altijd klaar om deze personen te begeleiden. Vanaf 2017 tot heden is Marieke Dijkshoorn nauw betrokken bij de activiteiten van het Hobbycentrum Boxtel. Als bestuurslid en later als voorzitter, parttime penningmeester, docent en leider. Ze doet dit met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Van links naar rechts: Jac de Graaf, Ulfride van Heusden - Klop, Jan Nijssen, Hannie Spikmans - Pennings, Burgemeester Ronald van Meygaarden, Henk Keukens, Thea Heesemans - Vugts, Marieke Dijkshoorn, Jack Hermans