PERSBERICHT: Beëindiging samenwerking rondom ouderenbeleid

De werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWiB) heeft de samenwerking met de gemeente Boxtel rondom het ouderenbeleid beëindigd. “We betreuren hun besluit, maar bedanken SOWiB voor het opstellen van de beleidsnotitie en het creëren van bewustwording bij vele stakeholders van de gigantische uitdagingen waar we voor staan als het gaat om onze oudere inwoners.”, zegt wethouder Wim van der Zanden.

De samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken de samenwerking halfjaarlijks te evalueren. Onlangs heeft SOWiB deze evaluatie voor zichzelf uitgevoerd. Hierin had de werkgroep geconcludeerd dat zij niet tevreden zijn over de samenwerking met de ambtelijke organisatie en de behaalde resultaten tot nu toe. SOWiB heeft tijdens een gesprek hun besluit toegelicht aan wethouders Van der Zanden en Van Alphen. Wethouder Van der Zanden: “We respecteren de keuze van de werkgroep en zijn dankbaar voor het waardevolle werk dat zij voor het ouderenbeleid hebben verricht. Het doorlopen gemeentelijke proces wat begon met het vaststellen van het opgestelde beleid door de raad, het beschikbaar stellen van budget voor een projectleider door de raad, de werving voor de invulling van vacatures in een moeilijke arbeidsmarkt maakt dat we nu pas echt volwaardig samen aan de slag kunnen. Helaas moeten we dat vanaf nu verder doen zonder de bevlogenheid en deskundige inbreng van de werkgroep.”

Verder vormgeven van het ouderenbeleid

Hoewel de gemeente het besluit van SOWiB betreurt, betekent dit niet dat het thema minder aandacht krijgt. De veranderende maatschappij staat voor een gigantische uitdaging als het gaat over de ouderenagenda. Met het opzeggen van SOWiB verandert de inhoudelijke opdracht waar we als gemeente voor staan niet en hier gaan we verder mee aan de slag. Onlangs zijn twee deeltijd projectleiders Ouderenbeleid en een beleidsmedewerker Ouderen aangesteld. Zij gaan de komende tijd verder met het vormgeven van de ouderenagenda waarbij de focus ligt op de door de raad benoemde thema’s: Wonen en woonomgeving, Gezond en vitaal, Verbondenheid en eenzaamheid, Ondersteuning en zorg. In de eerste helft van 2023 zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang.