PERSBERICHT - Boxtel krijgt kruimelgevallenregeling

Het college van gemeente Boxtel heeft besloten om over te stappen op de zogenaamde kruimelgevallenregeling: gelijke beleidsregels voor planologische kruimelgevallen. De regeling gaat per 1 december a.s. in. Wethouder van der Zanden is blij met de nieuwe regeling. “We kiezen voor het afschaffen van de Werkgroep Afwijking Bestemmingsplan, waarbij we op basis van de nieuwe kruimelgevallenregeling objectiever, transparanter en sneller duidelijkheid kunnen geven aan onze inwoners in het vergunningentraject.” Met de komst van de Omgevingswet dient zich een natuurlijk moment aan om over te stappen.

De kruimelgevallenregeling bestaat uit een lijst met specifieke gevallen waarvoor een vergunning verleend mag worden in afwijking van het bestemmingsplan. Door gelijke beleidsregels voor planologische kruimelgevallen toe te passen, wordt het proces voor kleine afwijkingen van het bestemmingsplan transparanter en sneller. Dit maakt het mogelijk voor de vergunningverleners om op een snelle manier kleine afwijkingen af te handelen. Het uitgangspunt is vergunningverlening binnen acht weken (met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van zes weken). Dit is in lijn met de standaardprocedure die straks geldt onder de Omgevingswet.

Meer duidelijkheid door vastgesteld beleid

Voor de aanvragers levert de kruimelgevallenregeling meer duidelijkheid op. Ze kunnen terugvallen op vastgesteld beleid. Dit voorkomt discussie. Maar ook de schijn van willekeur/subjectiviteit die onbedoeld wordt gewekt als een werkgroep over de afwijking beslist. Het college bedankt de leden van de ambtelijke werkgroep voor hun jarenlange toegewijde inzet bij vaak complexe verzoeken.
 

Sneller bouwen door toepassing van de kruimelgevallenregeling

De toepassing van de regeling komt het huidige woningtekort ten goede. Inmiddels is sinds de landelijke invoering in 2014 van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) de regeling zodanig uitgebreid dat ook een groter bouwwerk een kruimelgeval kan zijn.
 

Invoering Omgevingswet

De kruimelgevallenregeling is overbodig als de Omgevingswet van kracht gaat. Voor alle afwijkingen van het bestemmingsplan wordt de reguliere procedure de standaard. Als het zover is kunnen we ervoor kiezen de regels uit de huidige kruimellijst geheel of gedeeltelijk als afwijkingsregels in het omgevingsplan op te nemen. De ingangsdatum van de Omgevingswet is nog niet zeker.