PERSBERICHT: Elk kind kan zijn of haar muziektalent ontdekken

De gemeente Boxtel geeft kinderen de mogelijkheid om hun muzikale talent te ontdekken. Om hier de nadruk op te leggen geeft de gemeente Muziekvouchers uit. De vouchers bieden korting op muziekonderwijs. Muziek is belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind”,  zegt wethouder Hans Heesen, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Boxtel. “Muziek kan plezier, troost en creativiteit bieden.”

Muziekvouchers

De Muziekvouchers worden sinds 2019 aangeboden. De Muziekvoucher wordt door de ouders/verzorgers van de leerling aangevraagd en bij toekenning ontvangen zij rechtstreeks deze subsidie. Dit betekent dat elk kind uit gemeente Boxtel gebruik kan maken van de Muziekvoucher ongeacht het gekozen instrument of de muziekdocent. De gemeente ervaart de afgelopen jaren dat hierdoor een gelijk speelveld is ontstaan voor alle muziekaanbieders werkend binnen in de gemeente Boxtel. De diversiteit van de afname van muzieklessen is groot: van blaasinstrumenten tot slagwerk en van toetsten tot snaarinstrumenten. Hierdoor sluit het aanbod aan op de diversiteit in de samenleving van Boxtel.

Muziekvoucher als stimuleringsmiddel

De Muziekvouchers bieden een korting op muziekonderwijs van 80 euro voor groepslessen en 200 euro voor een individuele les per kind per jaar. De Muziekvouchers zijn vooral een stimuleringsmiddel. “Alle kinderen hebben het recht om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Die kans bieden we door de financiële drempel te verlagen”, vertelt wethouder Heesen.

Muziekvoucher aanvragen

Aan deze Muziekvouchers zijn voorwaarden verbonden o.a.:

  • de leerling (tot 18 jaar) staat ingeschreven in de gemeente Boxtel;
  • er is een lespakket van minimaal 36 muzieklessen afgenomen en betaald;
  • de muzieklessen vinden plaats op een locatie in de gemeente Boxtel door een docent die op de docentenlijst staat bij het Muziekloketcultuurbox;
  • Leerlingen mogen vaker gebruik maken van de Muziekvoucher, echter per kalender jaar één keer

De voorwaarden én het inschrijfformulier zijn vinden op de website van www.cultuurbox.eu onder het kopje ‘muziekloketcultuurbox. Voor muziekaanbieders is het belangrijk dat zij ook aan de voorwaarden voldoen, zodat kinderen in de gemeente Boxtel de kans krijgen zich lokaal en muzikaal te ontwikkelen.