Persbericht: Gemeente verbreedt doelgroep energietoeslag

De energieprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. Daar heeft iedereen mee te maken. Vooral voor huishoudens met een laag inkomen kan dit voor financiële problemen zorgen. Daarom heeft de gemeente Boxtel haar beleidsregels aangepast om meer inwoners te kunnen helpen. De inkomensgrens gaat van 120% naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast kunnen studenten ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Extra handreiking

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen een bijdrage voor de hoge energiekosten. De verruiming van de inkomensgrens is een extra handreiking vanuit de gemeente aan haar inwoners. “Het is duidelijk dat steeds meer inwoners in de knel komen met hun energielasten en door de grenzen te verhogen kunnen we meer inwoners bereiken”, zegt wethouder Mariëlle van Alphen.

Tegemoetkoming studenten

Studenten kunnen ook in aanmerking komen voor energietoeslag. De aanvullende voorwaarde wordt wel gesteld dat studenten een energiecontract op naam hebben staan. Dit sluit aan bij de landelijke regeling.

Zelf energietoeslag aanvragen?

Huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm moeten een aanvraag indienen om de energietoeslag te krijgen. Het gaat om inwoners met een laag inkomen of uitkering die:

  •     werkzaam zijn in loondienst of als zelfstandige, of
  •     uitkeringsgerechtigde zijn vanuit het UWV, of
  •     AOW hebben met eventueel een klein pensioen.
  •     Studenten met een energiecontract op naam

Kom je in aanmerking voor de energietoeslag?

Dan kun je een aanvraag doen via Wegwijs. Dat kan nog tot 1 januari 2023 via het contactformulier van Wegwijs of via telefoonnummer (0411) 65 59 90.

Hulp nodig?

Heb je ondersteuning nodig bij de aanvraag van de energietoeslag? Neem dan contact op met Buro Sociaal Raadslieden. Dit zijn vrijwilligers van ContourdeTwern die helpen bij het voeren van de administratie. Contact: Sint Ursula 12, Boxtel, telefoon: (0411) 655 899.