PERSBERICHT: Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan GreenTech Park Brabant

Het college is op 12 december 2022 akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan ‘GreenTech Park Brabant’. Hierdoor bevindt de realisatie van het duurzame bedrijventerrein in haar volgende fase. Op maandag 23 januari 2023 organiseert de gemeente Boxtel een speciale inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het bestemmingsplan. 

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari 2023 t/m 23 februari 2023 voor zienswijzen ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het plan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis: maandag, dinsdag en woensdag van 8:30 tot 17:00 uur, donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP03GreentechPB-OTW1. Een kennisgeving van de terinzagelegging volgt in het digitale gemeenteblad en de gemeentepagina.

Inloopbijeenkomst

Voor verdiepingsvragen en achtergrondinformatie over het ontwerpbestemmingsplan zijn geïnteresseerden welkom bij de inloopbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 januari 2023 van 17.00 tot 20.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis van Boxtel. De ingang is aan de Dr. Van Helvoortstraat. Het is niet nodig om hiervoor vooraf aan te melden. 

Vervolg

Na afloop van de termijn om zienswijzen in te dienen, bekijkt de gemeente of het plan op een aantal onderdelen nog moet worden aangepast. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Over de planning van het verdere proces volgt op een later moment meer informatie.  

Over GreenTech Park Brabant

Gemeente Boxtel werkt samen met verschillende partners aan de gebiedsgerichte ontwikkeling van GreenTech Park Brabant. Met de ontwikkeling van GreenTech Park Brabant speelt Boxtel met name in op de ontwikkeling en kansen van de circulaire economie. Bedrijven gericht op innovatie en duurzaamheid, kunnen zich hier vestigen.