Persbericht: Opvang Oekraïners in voormalige Rabobank

Het pand van de Rabobank aan de Stationsstraat 32 wordt verbouwd en ingericht om tijdelijk opvang te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Burgemeester Ronald van Meygaarden: “Met de opvang in het voormalige Rabobankpand geven wij verdere invulling aan onze verplichtingen. Daarnaast blijven wij onverminderd doorzoeken naar uitbreiding van opvangcapaciteit. We zoeken naar opvang in niet-reguliere huisvestingslocaties om de eigen woningmarkt niet te belasten.”

Verbouwing

Het pand aan de Stationsstraat wordt vanaf eind augustus geschikt gemaakt voor bewoning. De aannemer start eind met verbouwen en zal medio oktober klaar zijn. Naar verwachting kunnen dan vanaf 1 oktober de eerste mensen worden opgevangen. Die datum past bij de sluiting van de opvang op de locatie De Kleine Aarde per 1 oktober. Omwonenden en betrokken partijen zijn geïnformeerd en er is een inloopavond voor iedereen die meer wil weten, vragen heeft of zich als vrijwilliger wil aanmelden.

Dagelijks toezicht

Ook voor deze locatie worden duidelijke en zorgvuldige afspraken gemaakt over huis- en gedragsregels. Op de locatie is een locatiemanager aanwezig en er zullen begeleiders zijn om Oekraïners te ondersteunen en activiteiten te organiseren. We zorgen dat er toezicht en beveiliging op het terrein aanwezig is.

Achtergrond

De oorlog in Oekraïne leidt tot een toestroom van vluchtelingen naar ons land. Het kabinet
heeft de 25 veiligheidsregio’s dringend verzocht om opvangplekken te regelen. Voor de opvang van Oekraïners werken de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel nauw samen. Zo kunnen beide gemeenten flexibeler omgaan met de vraag naar opvanglocaties en het beschikbaar komen daarvan. Boxtel en Sint-Michielsgestel staan samen aan de lat voor het leveren van plaatsen voor in totaal 285 mensen. In Boxtel worden al vluchtelingen opgevangen bij De Kleine Aarde en bij Liduina. In Sint-Michielsgestel is medio augustus de locatie Kentalis geopend. Ook verblijven er ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne in gastgezinnen. Boxtel geeft vanaf oktober invulling aan dit verzoek op de locatie van het oude Rabobank kantoor aan de Stationsstraat 32 in Boxtel.