Persbericht: Prioritering bouwprojecten in bebouwde kom

De laatste jaren heeft gemeente Boxtel veel nieuwe initiatieven ontvangen voor bouwprojecten. Hier zijn we blij mee omdat de aanvragen over het algemeen een positieve bijdrage leveren aan de Boxtelse woningbouwbehoefte en beleidsambities. De grote hoeveelheid lopende en nieuwe initiatieven heeft echter als keerzijde dat deze de huidige beschikbare ambtelijke capaciteit overstijgt. Daarom zijn we genoodzaakt geweest om de vele initiatieven te prioriteren. Met de projecten die prioriteit krijgen gaan we gedoseerd actief aan de slag. Tegelijkertijd zijn we actief aan de slag om een oplossing te zoeken voor de afhandeling van alle initiatieven.

 

Prioritering

Vooralsnog kunnen we alleen aan de slag met de projecten die op basis van vastgestelde criteria de hoogste prioriteit hebben gekregen. Gehanteerde criteria zijn (in willekeurige volgorde) onder andere: versterking ruimtelijke kwaliteit omgeving, woningbouwprogramma van het initiatief, aansluiting bij beleidsdoelen en coalitieakkoord, in welke dorpskern bevindt zich het initiatief, wat is de planning of fasering, is het initiatief juridisch haalbaar.

Oppakken initiatieven

Zodra er ruimte is binnen de beschikbare capaciteit van de gemeente, pakken we initiatieven met een volgende prioriteit op. Dit betekent ook dat nieuwe (toekomstige) initiatieven, indien zij geen hoge prioriteit hebben, voorlopig pas op de plaats moeten maken. Alle initiatiefnemers die deze maatregel betreft worden per brief hiervan op de hoogte gesteld. 

Duidelijkheid

We begrijpen dat dit voor initiatiefnemers een teleurstellend bericht is, maar vertrouwen op begrip gegeven onze beschikbare ambtelijke capaciteit én de duidelijkheid die we hiermee verstrekken aan zowel de initiatiefnemers als aan onze ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd met het prioriteringsproces zijn we aan het werk om een oplossing te zoeken voor de afhandeling van alle initiatieven.