PERSBERICHT: Sociale Woningbouw Albinonistraat 86a snel dichterbij

Samen met Woonstichting JOOST zet de gemeente Boxtel de schouders eronder om rond de zomer 2023 te kunnen starten met de bouw van 27 sociale woningen in Boxtel. En wel op de Albinonistraat 86a, waar voorheen de basisschool de Beemden stond. 

Gesprekken met de buurt

Er is afgelopen jaar veel gepraat en goed geluisterd naar de buurt. Eerder was er onvrede over het bouwplan. De gesprekken hebben onder andere geleid tot de aanpassing van vier naar drie woonlagen. Doordat er nu draagvlak is in de omgeving kunnen er nu snel positieve stappen richting bouw gezet worden.  

Overgaan tot uitvoering

Wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel en Directeur Marieke Vossen van Woonstichting JOOST ondertekenden op woensdag 16 november een zogenaamd ‘Addendum’ op de koopovereenkomst die al van 4 november 2020 dateerde. Dit is nodig omdat het plan door de gesprekken met de buurt is aangepast. Hierna kunnen we tot concrete uitvoering overgaan om zowel de woningen te ontwikkelen als de openbare buitenruimte te herinrichten. ‘’Een belangrijke stap in een langlopend dossier, op weg naar 27 mooie nieuwe woonplekken in Boxtel’’ aldus Van der Zanden en Vossen.  

Duurzaam en sociaal

De te ontwikkelen woningen komen in een duurzaam gebouw, dat met drie woonlagen mooi in de omgeving past’. Het woonprogramma sluit goed aan bij de woonbehoeften in de gemeente, namelijk betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zijn levensloopbestendig voor zowel jong als oud.

Vervolgproces

Samen met buurt stelt de gemeente een inrichtingsplan voor de openbare buitenruimte op, om het parkeren goed te regelen en het aantal bomen te behouden. Nog dit jaar is de gemeente van plan om het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen. De sloop van de voormalige school staat in het eerste kwartaal van 2023 gepland.