PERSBERICHT: Streep door bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang

Vandaag heeft De Raad van State uitspraak gedaan over twee bestemmingsplannen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Boxtel: het bestemmingsplan Keulsebaan en het bestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongersestraat. Door beide bestemmingsplannen gaat nu een streep. Het bestemmingsplan Keulsebaan zou capaciteitsuitbreiding mogelijk moeten maken van de bestaande weg Keulsebaan in Boxtel tussen de onderdoorgang onder het spoor en de A2. Het bestemmingsplan Fietsonderdoorgang Tongersestraat beoogde de aanleg van een fietsonderdoorgang mogelijk te maken in de Tongersestraat, tussen de Van Hornstraat en de Kapelweg in Boxtel. Deze fietsonderdoorgang kruist de Van Salmstraat en de spoorlijnen Boxtel-Tilburg en Boxtel-Eindhoven. Wethouder van Nistelrooij: “Ik ben zeer teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. Dit leidt zeker tot vertraging bij de aanpak van de verkeersproblematiek in Boxtel. We nemen de komende tijd om de overwegingen en consequenties goed te bestuderen. Na de zomer komen we hierop terug.”

Verder

Naast dat we consequenties van de uitspraak bestuderen, bekijken we ook hoe dit past binnen de uitwerking van het gehele maatregelenpakket PHS Boxtel. Na de zomer vindt er een integrale afweging plaats over dit maatregelenpakket vanwege de gestegen kosten. In het najaar leggen we de mogelijkheden aan de gemeenteraad voor en we werken toe naar een besluit met de samenwerkingspartners eind dit jaar.