Pilot verkorten doorlooptijd vergunningverlening

De gemeente Boxtel wil de beoordelingstijd van eenvoudige en kleine vergunningaanvragen verkorten. Dit gaan we doen met een nieuwe werkwijze. Vergunningverleners gaan beoordelen of een aanvraag voldoet aan de criteria voor de welstand. Voorheen werd dit gedaan door de Welstandscommissie.

Nieuwe werkwijze

De nieuwe werkwijze wordt per direct gedurende 6 maanden uitgeprobeerd. Na deze 6 maanden evalueren we de werkwijze. De beoordeling door de vergunningverleners gebeurt bij eenvoudige vergunningen met weinig impact. Met deze nieuwe werkwijze gaat de beoordeling van deze aanvragen sneller. Alle andere aanvragen worden nog steeds beoordeeld door de Welstandscommissie.


Wethouder Van der Zanden: “Loslaten en vertrouwen geven aan onze inwoners is waar dit college voor staat! Deze nieuwe werkwijze past daarbij. Ook zorgt deze werkwijze voor een snellere beoordeling van aanvragen. Dit is fijner voor aanvragers en is efficiënter voor onze ambtelijke organisatie.”

Beoordeling volgens welstandsnota

De beoordeling van de aanvragen door vergunningverleners gebeurt volledig volgens de criteria van de welstandsnota. Deze criteria worden ook wel sneltoetscriteria genoemd. Bij twijfel worden aanvragen altijd voorgelegd aan de Welstandscommissie.