Plannen voor eerste Tiny Forest krijgen vorm

In mei 2019 hebben de gemeente Boxtel en het IVN Brabant een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van twee Tiny Forests in Boxtel. Meerdere enthousiaste initiatiefnemers, scholen en inwoners hebben zich gemeld. Zij werken graag mee aan de realisatie van een minibos in hun buurt. In de afgelopen periode zijn de meest kansrijke locaties beoordeeld. Hier is een eerste keuze gemaakt voor het veld tussen de Robert Schumanlaan en de Beneluxlaan. Transitie Boxtel, basisschool De Vorsenpoel en  BSO Kindertuin zorgen samen met IVN Brabant en de gemeente voor de realisatie.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan

Dit wordt aangelegd in de stad om mens en natuur meer te verbinden. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Buurtbewoners kunnen elkaar hier op een prettige en gezonde plek ontmoeten. Het minibos krijgt ook een zogeheten buitenlokaal, waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Een minibos in de buurt zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

De eerste locatie is bekend

Op de locatie aan de Robert Schumanlaan ligt een open grasveld ter grootte van een voetbalveld met aan de noordzijde een speeltuin en pluktuin. Wij zien hier voldoende ruimte om een Tiny Forest van ongeveer 400m2 te realiseren en de bestaande functies als speel/ trapveldje in stand te houden. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp neemt het minibos maximaal 1/6 in van het huidige oppervlak van het open veld.

Op 23 januari is er een ontwerpsessie

De komende tijd gaan de leerlingen van basisschool de Vorsenpoel aan de slag met de principes achter de Tiny Forest. In kleine groepjes ontwerpen zij hun eigen Tiny Forest. Op basis van hun ontwerpen kiezen de buurt, initiatiefnemers en groenspecialisten van de gemeente samen een eind ontwerp en werken deze uit.

Daarom wordt er op 23 januari om 19.30 uur een ontwerpsessie voor de buurt en geïnteresseerden georganiseerd op basisschool De Vorsenpoel. Tijdens deze bijeenkomst zal in gezamenlijk overleg het uiteindelijk ontwerp en de locatie vastgesteld worden. Op vrijdag 6 maart vindt de plantdag plaats en wordt de eerste Tiny Forest in Boxtel werkelijkheid.

Tiny Forests in Brabant

Gemeente Boxtel is met de aansluiting bij Tiny Forests een partnergemeente geworden van dit project. De partnergemeenten spelen een sleutelrol in het doel van IVN: voor 2021 minimaal 100 Tiny Forests planten. Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Voor meer informatie over Tiny Forest zie de pagina van het IVN, www.ivn.nl/tinyforest.