Programma Mastervisie Boxtel Binnen de Bruggen op 20 augustus

Kom je ook meedenken over de mastervisie Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB) voor het centrum van Boxtel? Je bent van harte welkom op 20 augustus van 19.30 tot 22.00 uur is deze bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis Boxtel.

Deze visie vormt de basis die met het openbaar gebied de leefbaarheid en economische belangen van het centrum Boxtel versterkt. Het is de wens om de waardevolle ‘losse delen’ van het centrum opnieuw samen te smeden tot een aantrekkelijk en samenhangend geheel.

Het programma

19.15 uur inloop

19.30 uur opening - voorzitter Ineke van Giersbergen

19.35 uur korte inleiding proces – programmamanager Frits Fastenau

19.45 uur toelichting visie en masterplan – MTD architecten

20.45 uur groepsgewijs doorspreken en maken op- en aanmerkingen op plannen

21.45 uur gezamenlijke terugkoppeling uit groepen

22.00 uur afsluiting door voorzitter

We gaan van een pré-visie naar een Mastervisie

In het voortraject zijn eerder ideeën, kansen en bedreigingen opgehaald voor het plangebied. Dit is verzameld in de pré-visie BBdB (2018). Deze pré-visie is nu uitgewerkt tot de mastervisie met een uitvoeringsprogramma van deelprojecten. 20 augustus is de laatste toetsing door jou als geïnteresseerde of belanghebbende. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de raadsleden aanwezig die hier tegelijk hun beeldvormende raad over houden. Gezamenlijk proberen we die avond de puntjes op de i te zetten om het 80%-concept naar een definitieve eindversie te brengen. In de weken erna ronden we de visie af en bieden deze aan de raad ter vaststelling aan. De raad besluit gefaseerd over financiering en uitvoering van deelprojecten.

Meld je aan

Graag weten we hoeveel mensen er komen in verband met te reserveren ruimtes. Laat je weten met hoeveel personen je aanwezig bent via BBdB@mijngemeentedichtbij.nl. Dank alvast en graag tot 20 augustus!