Publicatie van de processen-verbaal (N10) en de opgave (N11)

Op woensdag 18 november 2020 zijn de herindelingsverkiezingen voor de Gemeenteraad van Boxtel. Om 21.00 uur sluiten alle stembureaus en worden alle stemmen geteld. Dan is de voorlopige uitslag bekend. Nadat de burgemeester de stemtotalen heeft vastgesteld worden de processen-verbaal van de stembureau (N10) en de opgave van de burgemeester (N11) gepubliceerd op onze website. De originele stukken liggen er inzage tot het moment dat de uitslag officieel is vastgesteld. Dit gebeurt op vrijdag 20 november om 10.00 uur tijdens een openbare zitting.

De ondertekening van de stukken wordt niet digitaal openbaar gemaakt

Dit is ter bescherming van de persoonsgegevens en ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van handtekeningen. Ook worden de handtekeningen van de leden van de hoofdstembureaus en centraal stembureaus niet online gezet. De originele stukken die ter inzage liggen zijn inclusief ondertekening.

Deze online openbaarmaking van de processen-verbaal vergroot de transparantie van het verkiezingsproces. Daarnaast zorgt het voor een betere controleerbaarheid van de verkiezingsuitslagen.