Reiniging en inspectie riolering

In een gedeelte van Boxtel Oost gaan we dit jaar de riolering reinigen en inspecteren. Daarbij gaat het om de straten tussen de Europalaan en de A2 en tussen de Europalaan en de Dommel. De bewoners van deze straten ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden nog een bewonersbrief met extra informatie. Op woensdag 15 mei 2019 begint het bedrijf Adriaans B.V. uit Mierlo met deze klus. De totale duur van de werkzaamheden hangt af van de weersomstandigheden maar neemt zo’n 2 a 3 weken in beslag. Reiniging en inspectie is alleen mogelijk tijdens droog weer of in perioden met een beperkte neerslag.

Het reinigen gebeurt om te voorkomen dat het riool dichtslibt. Tijdens de inspectie kijkt men naar de kwaliteit van het riool. Dit bepaalt waar en wanneer de rioolbuizen moeten worden gerepareerd of vervangen.

Verkeershinder

De reinigingswagen en de inspectiewagen staan zo dicht mogelijk bij de putopening en daardoor vaak midden op de weg. Hierdoor kan het verkeer voor korte tijd wat hinder ondervinden. Op diverse plaatsen zijn de rioolputten echter moeilijk toegankelijk en moeten de reinigingswagens op het trottoir of gras rijden. Als dit niet mogelijk is werken we op afstand door de slangen te verlengen.

Problemen?

Mochten er problemen zijn tijdens de reiniging dan kun je daarvoor contact opnemen met het Servicepunt Openbare Ruimte, tel. (0411) 65 59 44.