Ronald van Meygaarden voorgedragen als nieuwe burgemeester van Boxtel

De gemeenteraad van Boxtel heeft maandag 21 oktober 2019 Ronald van Meygaarden (56 jaar) unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van Boxtel. Dat heeft Mariëlle van Alphen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, zojuist bekend gemaakt. De nieuwe burgemeester volgt Fons Naterop op die waarnemend burgemeester is sinds 28 november 2018.

Leider met lef

Op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 8 april 2019 heeft vastgesteld, heeft de vertrouwenscommissie de afgelopen maanden de sollicitatieprocedure doorlopen en is de raadsvoordracht voorbereid. De commissie is unaniem van mening dat we in de persoon van Ronald van Meygaarden de door Boxtel gewenste leider met lef hebben gevonden.

Ronald van Meygaarden

Ronald van Meygaarden was eerder 9 jaar wethouder en locoburgemeester in Geldermalsen. In verband met de herindeling van Lingewaal en Neerijnen is die rol begin dit jaar geëindigd. Vervolgens heeft Ronald van Meygaarden goed nagedacht over zijn toekomst; zijn voorkeur ging uit naar een bestuurlijke functie, waarbij hij zijn bestuurlijke en zakelijke ervaring kan combineren met hetgeen hij het liefst doet: mensen met elkaar verbinden, overheid en samenleving dichter bij elkaar brengen én overheidstaken goed regelen, passend bij de tijd van nu. In Boxtel treft hij die uitdaging.

Tijdens de sollicitatieprocedure ontstond er een wederzijdse klik tussen Ronald van Meygaarden en de vertrouwenscommissie; het `wow-effect'.

Ronald van Meygaarden heeft zich doen kennen als een krachtige innemende persoonlijkheid. Hij `staat' er. Zijn houding is open en hartelijk. Boxtel is gewend aan een herkenbare burgmeester, die zich gemakkelijk beweegt in groepen en voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is. Ronald van Meygaarden zet deze traditie voort. Hij is iemand met goede gedurfde uitspraken, reëel, creatief en iemand met een goede toekomstvisie.

Bovendien herkent de gemeenteraad in Ronald van Meygaarden een bestuurlijk vernieuwer, een financieel expert en een ervaren ambassadeur op het gebied van duurzaamheid in al haar facetten (sociaal, ecologisch en economisch).

Ronald van Meygaarden laat weten dat als hij burgmeester van Boxtel wordt Boxtel niet alleen een veelzijdig, vooruitstrevend en daadkrachtig `meewerkend voorman' krijgt die actief bijdraagt aan het versterken van de gemeente. Boxtel krijgt ook een open, benaderbare `burgervader' met twee goede oren, die er is voor iedereen.

Benoeming

De gemeenteraad biedt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door Zijne Majesteit de Koning is de benoeming definitief.