Samenwerken aan de nieuwe Stationsstraat

De stichting toekomst Stationsstraat nam een aantal jaar geleden het initiatief om een herinrichtingsplan voor het karakteristieke kromme deel van de Stationsstraat te maken. Het plan werd bij de presentatie in juni vorig jaar goed ontvangen, maar maakte ook veel reacties los. Inmiddels heeft de gemeente het stokje overgenomen en wordt er gewerkt richting een definitief ontwerp.

De klankbordgroep doet mee

Om ervoor te zorgen dat de Stationsstraat straks zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is er in het voorjaar een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep is nauw betrokken bij de uitwerking van het ontwerp. De kennismaking verliep eerst digitaal via een speciale website. Hier kon de groep aangeven welke thema’s en aandachtspunten meegenomen moeten worden in het ontwerp. In juli kwam de klankbordgroep voor het eerst echt bij elkaar. Allerlei verschillende zaken, zoals het laden en lossen of de toegankelijkheid van de straat voor oudere mensen kwamen aan bod. Onderwerpen waarover soms de meningen in eerste instantie best verschillen, maar waarover na een goed gesprek toch ook onderling begrip komt. Martijn Peters van adviesbureau Plein Civiel uit Vught zorgt voor de begeleiding van de klankbordgroep en de website.

Een flinke stap richting het definitief ontwerp

Edith Kolkman van EK Stedenbouw | Landschap is inmiddels gestart het plan verder uit te werken naar een definitief ontwerp. De aandachtspunten en ideeën van de klankbordgroep en de voorwaarden van de gemeente verwerkt zij zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp. 7 oktober komt de klankbordgroep weer bij elkaar om het nieuwe ontwerp met elkaar te bespreken.

Vervolg

Wanneer het definitief ontwerp klaar is moet het nog technisch worden uitgewerkt. Het streven is om in het najaar van 2021 dan ook echt te starten met de uitvoering. Daarmee komt de nieuwe Stationsstraat nu echt in zicht.