Schapen aan het werk in Boxtel!

Sinds 2011 zijn de Kempische heideschapen van Schaapskudde Liempde een vertrouwd beeld op verschillende locaties in Boxtel en Liempde. Van de boomgaard in Kasteren tot de Ramsteeg langs de Blauwhoefse Loop zijn schapen aan het werk. Begrazing met schapen is een aanvulling op maaien en hooien of komt ervoor in de plaats. De vaak kleine percelen natuurgras zijn natuurgraslanden en spelen een rol in het vergroten van de biodiversiteit. Daarmee zijn het kleine stapstenen voor de fauna en vormen ze verbindingszones in de steeds meer versteende omgeving. 

De percelen waar de schapen staan zijn zichtlocaties. Veel passanten en bewoners kunnen genieten van de schapen, maar het belangrijkste van de schapenbegrazing is het vergroten van de biodiversiteit. Door de wijze van grazen en het plaatselijk deponeren van mest ontstaat er meer afwisseling in de structuur van de vegetatie en hopen we zo op een toename in verschillende soms al zeldzame soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren. Voor de flora geldt nog steeds ‘mest is de pest’. Hoe schraler, des te interessanter het wordt voor plant en dier. Door niet alles op te laten eten bij extensief beheer blijft er ook begroeiing over als voedsel en beschutting voor andere soorten. Wat de schapen achterlaten ziet er altijd wat rommelig uit, maar een strak gemaaid grasveld is wat de natuur niet echt kan gebruiken.

Hoeveel schapen Schaapskudde Liempde op een bepaalde plaats inzet wordt bepaald door de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende grasgroei. Met een droge zomer is het aanbod aan eten voor de schapen zo schraal dat er nauwelijks iets te halen valt, bij flinke grasgroei zorgt een groot koppel schapen soms voor een goede en snelle begrazingsronde.

Schapen in een wei

Bij de meeste percelen waar de schapen lopen, is een paneeltje aanwezig met meer informatie en de contactgegevens van Schaapskudde Liempde. Schaapskudde Liempde en gemeente stellen het op prijs als je ons op de hoogte brengt van eventuele gezondheidsproblemen van de dieren. We controleren zoveel mogelijk, maar kunnen niet overal tegelijk zijn. Om contact tussen honden en schapen te vermijden, zijn de terreinen waar schapen lopen niet toegankelijk voor honden. 

Schaapskudde Liempde zet Kempische heideschapen in bij talrijke natuurbeheerprojecten. Deze schapen zijn bij uitstek geschikt om de heide te beheren. Ze grazen de opslag van bomen en de grassen als pijpenstrootje en bochtige smele af. Maar hun kwaliteiten worden ook gebruikt in de duinen, op dijken en in stadsparken.