Speech burgemeester Van Meygaarden Dodenherdenking 4 mei

Beste inwoners van de gemeente Boxtel,

Op de avond van 4 mei herdenken we alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei herdenken we ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leven we in Nederland weliswaar in vrede en vrijheid. Toch is er nog geen dag verstreken zonder dat er ergens in de wereld een oorlog woedde.

Herdenken, vieren en nadenken over leven in vrijheid blijft van belang. Want vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Vrijheid moeten we koesteren. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat is nu precies vrijheid? Denken en zeggen wat je zelf wilt? Zelf kunnen beslissen over je eigen leven? Vrij zijn  om je eigen wereld in te richten? Vrijheid ligt verankerd in eigen ervaringen. Deze ervaringen zijn voor iedereen verschillend.

Vraag eens aan een ander wat zijn of haar idee van vrijheid inhoudt en leg die opvatting eens naast die van jezelf. Hoezeer mogen de meningen en ideeën van de ander verschillen van die van jou? In hoeverre is de ander vrij om dingen te doen die jijzelf niet zou doen of zelfs afkeurt? Hoe consequent ben je, gun jij een ander dezelfde vrijheid die je voor je zelf opeist? Vrijheid is niet iets dat je voor jezelf beleeft, vrijheid maak je samen. Dat is hard en moeilijk werk. Vrijheid roept op tot verantwoordelijkheid en verplichtingen.

Samen moeten wij de vrijheid bewaken, borgen en doorgeven. Dit zijn wij verplicht aan alle slachtoffers van periodes waarin vrijheid ontbrak en die wij op 4 mei herdenken. Juist in deze corona tijd moet het voor iedereen invoelbaar zijn niet vrij te zijn. Juist nu.

Mag ik u allen vragen tolerant te zijn naar elkaar, met elkaar verbonden te blijven zodat wij onze vrijheid kunnen behouden en doorgeven.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Meygaarden
Burgemeester van Boxtel