Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Boxtel is bezig met het opstellen van heldere randvoorwaarden voor de groeiende behoefte aan onderdak voor arbeidsmigranten. De uitwerking van het beleid heeft helaas vertraging opgelopen. Graag leggen we uit waar we mee bezig zijn en hoe nu verder.

Aan de basis van het beleid staat een goede discussie tussen verschillende belanghebbenden om zo de raad een breed gedragen stuk te kunnen aanbieden. In 2019 is er een bijeenkomst met belanghebbenden, inwoners en raadsleden geweest voor een eerste verkenning van het onderwerp. Begin dit jaar zou er een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. Helaas waren wij genoodzaakt deze bijeenkomst op het laatste moment te annuleren. Omdat dit onderwerp hoog op onze prioriteitenlijst staat was het de opzet om deze bijeenkomst zo snel mogelijk weer opnieuw te organiseren. Inmiddels zijn we echter door de corona maatregelen in een hele andere wereld terecht gekomen.

Op dit moment kijken wij hoe we iedereen kunnen betrekken

Ons doel is om zoveel mogelijk stakeholders te informeren over het nieuwe beleid voor de gemeente Boxtel, maar ook vragen we aan de Boxtelse samenleving om input te leveren om zo te komen tot een complete en breed gedragen beleidsnota. Er is een mail naar belanghebbende partijen uitgegaan waarin hen gevraagd is om mee te denken hoe we in deze tijd onze krachten kunnen bundelen. Zodra we goede mogelijkheden hebben om (waarschijnlijk digitaal) iedereen te betrekken, kunnen we samen vormgeven aan een daadkrachtig vervolg. Het doel is in het najaar de concept beleidsnota aan de gemeenteraad voor te leggen.

Pas op het moment dat het beleid vastgesteld is in de raad, gaan wij in gesprek over specifieke locaties. Lopende aanvragen of voorstellen nemen wij nu niet in behandeling. Dat is vooruitlopend op de beleidsvorming op geen enkele manier aan de orde.