Start beweegprogramma Powerful Ageing

De gemeente Boxtel ondersteunt haar inwoners om zo fit en vitaal mogelijk te blijven. Om die reden start de gemeente in samenwerking met fysiotherapeuten het beweegprogramma ‘Powerful Ageing’. De interventie is een wetenschappelijk onderbouwd programma, gericht op het vergroten van het explosieve spiervermogen van ouderen in de leeftijd van 60-85 jaar. Het zet ouderen in hun kracht en zorgt ervoor dat zij hun dagelijkse handelingen kunnen blijven uitvoeren. En op die manier zo lang mogelijk zelfredzaam blijven.

Reactie wethouder Lestrade-Brouwer

Wethouder Maruška Lestrade-Brouwer: “De gemeente Boxtel wil dat iedereen kan meedoen en mee kan blijven doen, ook als inwoners ouder worden. We hebben gekozen voor het beweegprogramma Powerful Ageing omdat het bewezen effectief is en snel resultaat oplevert voor ouderen. Veel andere methodes richten zich op conditie, het volhouden van beweging. Terwijl ouderen juist problemen hebben met opstarten en snel reageren, bijvoorbeeld als ze struikelen. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van die eerste versnelling. Immers, het heeft geen zin om te trainen op een fiets als je die fiets niet zelf uit de schuur kunt halen of niet kunt opstappen.”

Samenwerking met fysiotherapeuten
Binnen het programma Powerful Ageing onderzoeken ouderen samen met een fysiotherapeut in hoeverre zij hun dagelijkse taken nog kunnen uitvoeren of verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken en fysieke tests. De fysiotherapeut bespreekt de resultaten en samen met de ouderen wordt een plan gemaakt om kracht en bewegen te verbeteren. “Zo kunnen we heel gericht ervoor zorgen dat onze ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen”, zegt Boxtelse fysiotherapeut Hans Sluijters. Hij werkt al langere tijd met ouderen en is één van de inwoners die de gemeente enthousiast maakte voor de beweegtherapie.

De beweeginterventie sluit goed aan bij het beleidsprogramma
“Gemeente Boxtel komt graag tegemoet aan de wens van de inwoners om langer zelfredzaam te zijn, daar hebben we ons beleidsprogramma op afgestemd”, aldus wethouder Lestrade-Brouwer. Door regionale inkoop voor een deel te vervangen door lokale, denkt gemeente Boxtel haar inwoners sneller en effectiever te helpen. Dit speerpunt komt ook terug in het beleidsprogramma. Lokale voorzieningen maken het mogelijk om maatwerk te leveren.