Start bouw Princenlant IV wijziging parkeersituatie

Begin 2020 start de bouw van appartementencomplex Princenlant IV. Om te kunnen bouwen en het hele plan mogelijk te maken, heeft de aannemer ruimte nodig in de directe omgeving. Hierdoor vervallen parkeerplaatsen op het openbare parkeerterrein aan de Hendrik Verheeslaan/Beneluxlaan. Er zijn aan Hoogheem daarom twintig parkeerplaatsen aangelegd.

We geven de start van de werkzaamheden aan als deze bekend is

Dit doen we met gele borden. Nadat de bouw gereed is, wordt het hele parkeergebied opnieuw ingericht.