Start Herinrichting Het Klaverblad, Munselse Hoeve en Schijndelsedijk.

De herinrichting van het Klaverblad, Munselse Hoeve en Schijndelsedijk begint op maandag 10 juni. De totale werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd. Tijdens het maken van de planning is rekening gehouden met bereikbaarheid voor bewoners, veiligheid voor verkeer en efficiëntie voor de aannemer.

Fase 1: Schijndelsedijk, maandag 10 juni t/m woensdag 26 juni (2,5 week)

Dit is het gedeelte van rotonde Oosteind tot aan het bebouwde kombord en op het deel Huygensstraat tot en met de eerste bocht.

De Schijndelsedijk blijft bereikbaar voor al het verkeer

Door de inzet van verkeerslichten en verkeersregelaars kunnen we namelijk één rijbaan open houden. De toerit naar de Huygensstraat is wel afgesloten. 

Op maandag 24 juni, dinsdag 25 juni en mogelijk woensdag 26 juni wordt er in de avond/nacht doorgewerkt. De weg is dan afgesloten. Er wordt voor een omleiding gezorgd. In deze avonden gieten we beton in de midden geleiders. Ook worden de asfaltlagen en markeringen gelegd. 

Fase 2: Het Klaverblad, maandag 17 juni t/m vrijdag 12 juli (4 weken)

Dit is het gedeelte van de aansluiting bij de Munselse Hoeve tot aan de Huygensstraat.

Woningen zijn in deze fase met de auto beperkt bereikbaar

  • Week 1: we starten met het opschonen en vergraven van de sloten, vernieuwen van de duikers onder de inritten en het verwijderen van de rijbaanverharding. Ook vervangen we de verlichting.
  • Week 2: we graven de waterpartij tegen de Schijndelsedijk, profileren de puinbaan en stellen de opsluitbanden voor de inritten.
  • Week 3: inritten worden bestraat.
  • Week 4: de onderlagen van het asfalt worden aangebracht. De toplaag asfalt staat in de week van 26 augustus gepland. 

Fase: 3 Munselse Hoeve, maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli (3 weken)

Dit is het gedeelte tussen Het Klaverblad en Planckpad.

Woningen zijn beperkt bereikbaar, doorgaand (bouw)verkeer wordt omgeleid

  • Week 1: we breken de molgoot aan de zuidkant open en voeren grondwerk uit.
  • Week 2: we plaatsen kolken en de opsluitbanden voor de inritten worden aangebracht.
  • Week 3: we bestraten de inritten. De asfalt toplaag wordt op dit gedeelte pas in fase 4 geëgaliseerd en in één aangesloten laag vervangen door rood asfalt. De toplaag staat in de week van 26 augustus gepland.

Fase 4, Het Klaverblad, 12 augustus t/m 30 augustus (3 weken)

Dit is het gedeelte tussen rotonde Oosteind en de aansluiting bij de Munselse Hoeve.

  • Week 1: we starten met het verwijderen van de rijbaan verharding en het leggen van de nieuwe duikers. Daarnaast herstellen we de puinfundering.
  • Week 2: de opsluitbanden en straatwerk voor de inritten worden aangebracht en de aansluiting op de rotonde ook.
  • Week 3: we egaliseren de bovenste laag asfalt van de Munselse Hoeve tot Planckpad. Het nieuwe asfalt wordt aan één stuk aangebracht van Planckpad tot aan de rotonde. Na het aanbrengen van het asfalt wordt de print in het asfalt aangebracht.

De bomen, beplanting en groenvoorziening worden aangebracht in het najaar. 

Meer informatie en vragen

Neem gerust contact op met projectleider Peter van den Oetelaar via (0411) 65 53 84 of via p.vd.oetelaar@mijngemeentedichtbij.nl

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kun je met al je praktische vragen terecht bij de gemeentelijk opzichter, Wil Rutten, tel 06 – 1205 9388 / w.rutten@mijngemeentedichtbij.nl of de uitvoerder van Heijmans, Marc van Bree, 06 – 5325 1076 of via mbree@heijmans.nl