Statement loco-burgemeester Peter van de Wiel over actie Meat the Victims

“Als loco-burgemeester van Boxtel vind ik het onacceptabel dat actievoerders, om welke reden dan ook, een bedrijf in onze gemeente binnendringen en bezet houden.

Wij hebben gisteren samen met politie en OM ingezet op de-escaleren. Het doel daarvan was de bezetting te beëindigen en daarbij activisten die verdacht worden van strafbare feiten aan te houden. Ook wilden we de stress voor de dieren zoveel mogelijk beperken. Toen dat niet bleek te werken, hebben we ervoor gekozen de ME in te zetten.

Al met al was het een complexe situatie waarin we met elkaar zo zorgvuldig mogelijk hebben gehandeld. Het ging niet alleen om een groot aantal actievoerders en tegendemonstranten. Het ging ook om de opsporing van strafbare feiten, de boer en het welzijn van zijn dieren. Het heeft de nodige tijd gekost, maar een goede voorbereiding en zorgvuldig handelen zijn voortdurend ons uitgangspunt geweest. Ik heb veel waardering voor de inzet van de politie en het OM.

Ik heb vandaag zelf met de boer gesproken. Vanzelfsprekend leven ook wij als college met hem mee. Hij heeft gevraagd om rust rond zijn bedrijf. Ik zou alle media willen vragen om hem deze rust ook te geven, zodat hij de zorg voor zijn dieren weer op kan pakken.”