Sterfte onder pimpel- (en kool-)mezen

De laatste dagen krijgen we meldingen binnen over dode pimpel- en koolmezen in Boxtel.

Het zijn vooral meldingen van dode mezen in nestkastjes. Sommige melders leggen een verband tussen de dode mezen en de preventieve behandeling van eiken tegen eikenprocessierups. Er is echter geen verband aangetoond tussen sterfte van vogels en het middel dat we gebruiken bij de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups.

Melding maken van dode mezen

Op meer plaatsen in binnen- en buitenland worden op het moment meer dan gewone aantallen dode mezen gevonden. Om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen, vindt onderzoek plaats. Tref je dode mezen aan, dan kun je die bij het Dutch Wildlife Health Centre aanmelden voor onderzoek. Dit is gratis.

Onderzoek naar sterfte

Als de mezen die je aanmeldt voor nader onderzoek in aanmerking komen, haalt een koerier de dode beestjes bij je op. Om onderzoek mogelijk te maken, mogen de vogels niet langer dan 24 uur dood zijn en moet je ze koel bewaren, dus niet invriezen. Als de mezen niet in aanmerking komen voor nader onderzoek, ontstaat door jouw melding wel een completer beeld van de sterfte die optreedt. Uiteraard wordt bij het onderzoek ook gekeken naar mogelijk nog niet ontdekte effecten van bestrijdingsmiddelen.

Oorzaken

Er zijn veel mogelijke oorzaken van het doodgaan van mezen. Eén van de oorzaken is een nieuwe infectieziekte die vooral mezen treft. Een andere oorzaak kan het overlijden van een oudervogel zijn, door welke reden dan ook. De weersomslag van afgelopen zondag kan gevolgen hebben gehad voor jonge mezen. Bij lagere temperaturen moeten oudervogels kiezen tussen voedsel zoeken en warm houden van de jongen. Het gevolg is dat jongen vaak “sterven” van de koude. Honden- en kattenharen die als nestmateriaal worden gebruikt na in contact te zijn geweest met antivlooienmiddelen, kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de nog naakte jonge vogeltjes.

Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups

Er is tot nu toe geen verband aangetoond tussen sterfte van vogels en het middel dat we gebruiken bij de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. We voeren de preventieve bestrijding zeker niet uit om deze rups uit te roeien. We doen dit in het belang van de volksgezondheid. Als we eikenbomen niet preventief behandelen, zou de situatie de komende maanden voor veel inwoners zeer onaangenaam worden. Denk hierbij aan lanen met eiken en voor gebruikers van bijvoorbeeld speeltuinen, scholen en sportparken.

Op plaatsen met lage gebruiksdruk behandelen we de eikenbomen niet preventief en ook op plaatsen waar vlinders van de Rode Lijst voorkomen, doen we dit niet.

De rupsen verwijderen als ze al brandharen hebben, is zeer arbeidsintensief en dus erg duur; hiervoor is nauwelijks budget beschikbaar.

Nestkasttip

Om verspreiding van het mezenvirus tegen te gaan, kun je nestkasten en/of voederplaatsen reinigen. Hiervoor gebruik je een verdunde huishoud- bleekwater oplossing (5% natrium- hypochloride) of een andere commercieel desinfectiemiddel.  

Meer informatie

Op de website van het Dutch Wildlife Health Centre zijn diverse onderzoeksresultaten te vinden.