Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Met de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) van het Rijk is er nu een bijdrage beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren, die tevens bewoner zijn. Het gaat om minimaal twee isolatiemaatregelen aan de eigen woning. Hiermee is het mogelijk om tot ongeveer een derde subsidie te krijgen in de kosten van isolatiemaatregelen.

Ook krijgen aanvragers € 150 subsidie op een zo geheten Maatwerkadviesrapport. Zo’n rapport verschaft inzicht in de kosten en baten van energiebesparende maatregelen aan de woning.  Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bonus van € 4.000 als een zeer energiezuinig pakket wordt toegepast.

Meer informatie
Op rvo.nl/subsidies-regelingen is alle informatie over de subsidieregeling van het Rijk te vinden. Inwoners van de gemeente Boxtel kunnen ook een beroep doen de duurzaamheidslening. Kijk hiervoor op: https://www.boxtel.nl/verbouwen/duurzaam-wonen.