Taalhuis Boxtel bestaat 1 jaar

Deze week - tijdens de Week van Lezen en Schrijven - vieren de Taalhuizen in Boxtel en Sint-Michielsgestel hun eerste jubileum. Met de oprichting een jaar geleden legden de samenwerkingspartners de basis voor een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Inmiddels is er een breed taal-, reken- en digitaal aanbod voor zowel jongeren als ouderen. En weten mensen het Taalhuis te vinden; sommigen uit zichzelf, maar de meesten worden doorverwezen door derden.

Jubileum in aanpak taalvaardigheid

Het afgelopen jaar is vooral aandacht besteed aan het vergroten van de bekendheid van het Taalhuis bij deelnemers, vrijwilligers, organisaties en inwoners van de beide gemeenten. De Taalhuizen kregen vaste ontmoetingslocaties waar inwoners terecht kunnen met hun taal-, reken- of digitale vragen. In de gemeente Boxtel is dat de bibliotheek. In Sint- Michielsgestel heeft het Taalhuis een plaats in De Meander. Snel na de opening is gestart met inloopochtenden voor zowel leervragers als taalvrijwilligers. Toen die vanwege Corona niet meer mogelijk waren, zijn de intakegesprekken online gevoerd. Onlangs zijn de fysieke inloopochtenden weer begonnen.

De kernpartners en bondgenoten – onder andere medewerkers van beiden gemeenten – volgden de training ‘Herkennen en Doorverwijzen’. Ook voor de komende periode is het trainen van professionals op het herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid een speerpunt. Daarnaast komt er extra aandacht voor het bereiken van mensen met een uitkering en ouders met jonge kinderen. En verder wordt nieuwe ondersteuning ontwikkeld op het gebied van gezondheids-, financiële en digitale vaardigheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Rol gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Doel is om ervoor te zorgen dat iedere inwoner voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden heeft om volwaardig mee te doen in de samenleving. Door bewustwording te creëren, hulpvragers in beeld te krijgen, en ondersteuning te bieden en te volgen wat we daarmee bereiken. Dit gebeurt in het Taalhuis samen met de netwerkpartners.

Laaggeletterdheid in de gemeenten
In de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben gezamenlijk ongeveer 6.700 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Dat is 10-12% van de bevolking. Deze mensen kunnen een achterstand in de samenleving oplopen. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief. Taalhuis zorgt ervoor dat deze mensen weer volwaardig kunnen meedoen.

Oproep voor vrijwilligers
Het Taalhuis zoekt vrijwilligers die helpen om de deelnemers één op één of in een klein groepje beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid te bevorderen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met het Taalhuis, via TaalhuisBoxtel@huis73.nl 

Kernpartners 
De kernpartners van Taalhuis in Boxtel zijn: Huis73 Bibliotheek Boxtel, Stichting Lezen & Schrijven, ContourdeTwern, WSD, Koning Willem I College, Capabel Taal en Gemeente Boxtel.