Taalhuis in gemeente Boxtel

In de gemeente Boxtel hebben ongeveer 3.700 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Deze mensen kunnen een achterstand in de samenleving oplopen. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief. Silke Dragstra werkt sinds begin mei als coördinator Taalhuis in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. 

Silke: ‘Het Taalhuis is een proactieve samenwerking van verschillende organisaties en van iedereen die met enthousiasme de basisvaardigheden van volwassenen wil verbeteren. Het staat voor leren met plezier. Met de oprichting van het Taalhuis Boxtel leggen we de basis voor een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid.’ 

Verbinden en samenwerken

Silke heeft de afgelopen jaren al succesvol Taalhuizen opgezet in Bergeijk, Valkenswaard en Cranendonck. Ze is dus bekend met de materie en gewend om met verschillende partners samen te werken aan een gezamenlijk doel. ‘Dat maakt het werken voor het Taalhuis zo leuk,’ zegt Silke. ‘Het versterken van de basisvaardigheden kun je niet alleen, daar moet je echt samen aan werken. En dat ik dan die partijen mag verbinden en mag onderzoeken hoe we elkaar op dit gebied kunnen versterken, maakt dat ik met plezier naar mijn werk ga.’ 

Bibliotheek Boxtel dé plek

De bibliotheek in Boxtel is straks in de gemeente Boxtel dé plek waar mensen terecht kunnen met hun taal-, reken- of digitale vragen. Silke: ‘Het Taalhuis is er voor alle inwoners van Boxtel vanaf 18 jaar. We willen op een laagdrempelige manier maatwerk leveren en samen bekijken wat voor de deelnemer het meest passende aanbod is. Dat kan een taalmaatje zijn om samen de krant mee te lezen of in groepsverband de Nederlandse taal te leren spreken. Maar het kan ook een cursus zijn waarin men leert met de computer om te gaan of leert met een DigiD te werken.’ 

Oproep voor vrijwilligers Taalhuis

Om het Taalhuis goed te laten functioneren, zijn er vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die helpen om de deelnemers één op één of in een klein groepje beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid te bevorderen. Een vrijwilliger moet minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn en krijgt een taalvrijwilligerstraining van 4 dagdelen door Stichting Lezen & Schrijven. Aanmelden kan via vwsboxtel@contourdetwern.nl of boxtel@babeldenbosch.nl. ‘En zo wordt het Taalhuis een netwerk voor én door Boxtelaren, waardoor iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij!’ aldus Silke. 

Officiële opening Taalhuis

Op donderdag 12 september 2019, tijdens de Week van de Alfabetisering, wordt in de bibliotheek in Boxtel officieel het Taalhuis Boxtel geopend door wethouders Eric van den Broek en Maruška Lestrade Meer informatie hierover kun je de komende weken op de gemeentepagina lezen.