Tellen van de stemmen

Op woensdagavond worden vanaf 21.00 uur alle stemmen geteld op de stembureaus. De stemmen van het stembureau op het station worden geteld in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis, ingang Markt 1.

Zitting gemeentelijk stembureau

De zitting van het gemeentelijk stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer is op donderdag 23 november om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit maakt de burgemeester bekend. Deze zitting is openbaar. De uitslagen worden bekendgemaakt via onze website bij het onderdeel 'verkiezingen'.

Fouten proces-verbaal

Heb je het vermoeden dat er fouten in een proces-verbaal zitten, dan kun je dit melden bij het Centraal Stembureau (CSB). Dit kan tot 48 uur vóór de zitting van dit CSB. De link voor melding van fouten zal op onze website geplaatst worden. Dit gebeurt na publicatie van de processen-verbaal. Het CSB houdt zo snel mogelijk, maar niet eerder dan op de achtste dag na de stemming, een openbare zitting om de uitslag vast te stellen.

Meer informatie over stemmen tellen

Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgelegd hoe de stemmen worden geteld. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.