Terugkijken: Tussentijds bericht van informateur Fons Naterop

BALANS heeft na de verkiezingen het initiatief genomen om tot een nieuwe coalitie in Boxtel te komen. BALANS heeft de heer Fons Naterop gevraagd als informateur. Een informateur bekijkt welke partijen met elkaar een nieuwe coalitie kunnen en willen vormen.

Persconferentie maandag 30 november

Vorige week heeft Fons Naterop gesprekken gevoerd met alle politieke partijen. Zijn bevindingen en het verdere proces deelt hij maandag 30 november om 19.30 uur tijdens een persconferentie met de pers. 

Persconferentie terugkijken op de website

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk voor anderen om bij de persconferentie aanwezig te zijn. De persconferentie nemen we daarom op en kun je zo snel mogelijk na de persconferentie bekijken op de website.  

Video van de persconferentie met tussentijds bericht over de formatie

Bericht van Fons Naterop tijdens de persconferentie van 30 november 2020

Désiré van Laarhoven en Marielle van Alphen zitten naast mij namens C/B en zullen na mijn toelichting over de duidingsgesprekken met de 8 partijen en de uitkomst ervan, eventuele vragen nog beantwoorden. 

De aanwezigheid van beide dames zegt iets, zegt misschien alles.

 

In feite hebben alle overige partijen  aangegeven dat zij gelet op de uitslag van de verkiezingen de bal neerleggen bij Balans en Comb'95,  

Balans en Comb'95 met samen 12 van de 23 zetels zouden er samen uit moeten komen is de wil van de kiezer. Alle partijen, met nuanceringen uiteraard, hebben naar mij toe aangegeven dat het de verantwoordelijkheid is van deze 2 partijen om het verleden te begraven, tegenstellingen te overbruggen en dat zij toekomstgericht aan een stabiele coalitie moeten bouwen. Dat zal ook betekenen dat mogelijk de bakens op bepaalde thema's verzet gaan worden, bijgesteld of aangepast. 

Andere mogelijke coalities zouden polarisatie en machtsdenken alleen maar weer versterken en het is nu de uitgelezen kans om bruggen te bouwen voor de komende 5 1/2 jaar en daarin ook verantwoordelijkheid te nemen.

 

De situatie in Boxtel vraagt daar ook om. Als ik alleen maar even inzoom op de uitdagingen waar Boxtel voor staat, zoals dossiers als KTD (Boxtel heeft een lege portemonnee), de verkeersinfarcten, duurzaamheid en het sociale domein dan ben ik ook blij dat deze twee, veruit grootste partijen van Boxtel, naar mij hebben aangegeven dat zij dit duidelijke signaal van de kiezer en de overige zes partijen willen oppakken en de schouders eronder willen zetten.

 

Het is ook bekend dat deze twee partijen een verleden met zich meedragen. Balans komt vanuit de oppositie en heeft duidelijke taal uitgesproken en beloftes gedaan naar hun achterban. Zo ook Combinatie '95 als huidige coalitiepartij naar hun achterban. Dat is ook logisch. Elke politieke partij maakt eerst een partijprogramma, geven kleur aan waarvoor zij staan en onderscheiden zich daarmee naar hun achterban. De fase van coalitievorming die in feite op 18 november is begonnen, betekent altijd dat er op z'n minst 2 partijen aan tafel komen en dan is het niet armpje drukken wie de sterkste is maar treedt er een proces in van geven en nemen omdat geen enkele partij als enige de meerderheid aan zetels heeft. Dat bewustzijn moet indalen. Maar ook de transformatie van politiek voeren naar bestuursverantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt om andere rollen en verantwoordelijkheden.

 

Er is een rijpingsfase nodig om elkaar beter te leren kennen. Zo ook tussen Balans en Comb'95. We starten daarom met een of meerdere verdiepingssessies waarin de uitgesproken intentie ook uitgebouwd kan worden naar een inspannings- en resultaatsverplichting om daadwerkelijk te bouwen aan een stabiele coalitie in het belang van alle inwoners van Boxtel. 

Of met andere woorden. Men kent elkaar en men is duidelijk uit op verkering, de eerste dates zijn al geweest, verwijzend naar gesprekken tussen Desiree en Marielle en beide voorzitters van de besturen van de partijen. Maar beide partners hebben ook een verleden. Het onthechten van coalitiepartners waar men jaren intensief mee heeft samengewerkt zoals Comb'95 en anderzijds Balans die jarenlang in een oppositierol heeft geopereerd en vaak samengewerkt met partners die ook in die rol zaten.

 

Kortom beiden hebben ze een relatie gehad waarin ze zich tot op zekere hoogte ook comfortabel in voelde. Dat is verbroken door zowel Balans als Combinatie'95 en de verdiepingssessies die deze week nog gaan plaatsvinden zullen leren of er voldoende ruimte is om intrinsiek gemotiveerd de inhoud met elkaar op te zoeken en bruggen daarin te slaan. Ik noem dat zwaluwstaarten en er zal nog het nodige gezwaluwstaart moeten worden maar dat is niet vreemd maar heel logisch.

 

Ik heb er erg veel vertrouwen in dat na deze verdiepingssessies van elkaar nader leren kennen, bouwen aan vertrouwen, gunnen, plezier maken met elkaar, investeren in de relatie, er een team gaat groeien die ook investeert in  wat ze straks willen zijn, wat ze samen willen uitdragen. Deze fase van elkaar beter leren kennen is nodig om vervolgens ook vaart te kunnen maken op inhoud: waar liggen duidelijk de overeenkomsten, waar de verschillen en hoe die te overbruggen en te zwaluwstaarten..

 

T.a.v. het proces nog het volgende. Ik heb vandaag de overige 6 partijen gebeld en aangegeven dat hun voorstel in wezen wordt opgevolgd en dat het nu aan Balans en Comb'95 is om hun verantwoordelijkheden op te pakken en het vooreerst aan hen is of er nog andere politieke partijen worden uitgenodigd om eventueel tot een verbreding van een mogelijke coalitie te komen. Dat is in deze fase van het proces niet aan de orde vandaar dat zij vooralsnog in de wachtkamer moeten plaatsnemen.

 

In afstemming met Balans en Comb'95 is ons voornemen om op gezette tijden de media uit te nodigen om hen en - zolang we vanwege corona geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren - de inwoners via de website van de gemeente mee te nemen om in alle transparantie u op de hoogte te houden van dit coalitie proces en de stappen die daarin gezet worden. 

De intentie is er om voor het einde van het jaar een nieuwe coalitie te presenteren maar mocht een investering in relatie en kwaliteit op inhoud meer tijd vragen dan heeft dat voorrang.

 

Hartelijke groet

Fons